>> English

クモ類標本データベース

動物部門収蔵資料


>> 詳細検索

東京大学総合研究博物館所蔵クモ類標本目録

谷川明男

東京大学大学院 農学生命科学研究科生物多様性科学研究室

タイプ標本 (タイプ標本はいずれも発見されなかった)
岸田久吉が記載したクモの学名のうち命名規約上有効なもの

このうち,Storena hoosi Kishida 1935とKishinouyeus typicus Kishida 1913とについては,
前者はOno & Tanikawa (1990)により,後者はOno (2001) により,すでにネオタイプが指定されている.

Araneus ikedai Kishida 1910

Lycosa joshidana Kishida 1910

Lycosa virgata Kishida 1910

Sitticus montanus Kishida 1910

Sitticus japonicus Kishida 1910

Sitticus nakamurae Kishida 1910

Heliophanus japonicus Kishida 1910

Marpissa magna Kishida 1910

Harmochirus nigrus Kishida 1910

Pisaura anahitiformis Kishida 1910

Oedothorax japonicus Kishida 1910

Aranea lithyphantiformis Kishida 1910

Kishinouyeus typicus Kishida 1913

Conothele doenitzi Kishida 1913

Hitoegumoa nipponica Kishida 1914

Philodromus roseus Kishida 1914

Segestria nipponica Kishida 1914

Prodidomus imaidzumii Kishida 1914

Smeringopus todai Kishida 1914

Phrurolithus nipponicus Kishida 1914

Simonius typicus Kishida 1914

Calommata pumila Kishida 1914

Monaeses simoni Kishida 1914

Eremita typical Kishida 1914

Chirotheica insulana Kishida 1914

Pisaura anahita Kishida 1914

Pisaura strandi Kishida 1914

Yamia watasei Kishida 1920

Heptathela kimurai Kishida 1920

Araneus uchidai Kishida 1924

Dolomedes okinavensis Kishida 1924

Uloborus tokyoensis Kishida 1927

Pachylomerus granulosus Kishida 1927

Tiroecobius nipponicus Kishida 1927

Araneus ishisawai Kishida 1928

Cladothela boninensis Kishida 1928

Dolomedes higenaga Kishida 1936

Dolomedes mizuhoanus Kishida 1936

Dolomedes annulatus Kishida 1936

Dolomedes angustivirgatus Kishida 1936

Dolomedes ohsuditia Kishida 1936

Glenognatha nipponica Kishida 1936

Storena hoosi Kishida 1935

Utivarachna fukasawana Kishida 1940

Filistata marginata Kishida in S. Komatsu 1936

 

↑ ページトップへ