>>English

検索結果(標本)

古生物収蔵資料

7 matching. Displaying 1 - 7

PA 18088

Japonosucutellum tumidum Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 109, fig. 3-3a–c

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18089

Bumastus glomerosus Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 110, fig. 1-A; fig. 2-1a–d

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18090

Cerauroides orientalis Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 110, fig. 1-C; fig. 2-3

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18091

Encrinurus subtrigonalis Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 110, fig. 3-2a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18092

Dicranopeltis tricornis Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 115, fig. 1-D; fig. 2-2

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18093

Metaleiolichas tuberculatus Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 113, fig. 1-B, fig. 3-4a–c

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

PA 18094

Paraleiolichas globulus Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1987a   p. 113, fig. 1-E; fig. 2-4, fig. 3-1a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 33, p. 28.

7 matching. Displaying 1 - 7