>>Japanese

Search Result - Specimen

Paleontology Collections

115 matching. Displaying 1 - 20 Next > Last >>|

PA 16657

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada   Holotype   Missing

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 1

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16658

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 2

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16659

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada   Missing

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 3

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16660

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 4

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16661

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 5

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16662

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 6

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16663

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 7

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16664

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 8a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16665

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 9a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16666

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 10a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 80.

PA 16667

Cheiropyge (Suturikephalion) koizumii Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 38, pl. 1, fig. 11a,b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16668

Neogriffithides imbricatus Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 48, pl. 1, fig. 12a-c

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16669

Neogriffithides imbricatus Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 48, pl. 1, fig. 13

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16670

Griffithid gen. et sp. indet.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 74, pl. 1, fig. 14

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16671

Pseudophillipsia ? sp.   Missing

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 10, pl. 1, fig. 15

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16672

Nipponaspis takaizumii Koizumi   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 43, pl. 2, fig. 1a-c

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16673

Nipponaspis takaizumii Koizumi   Missing

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 43, pl. 2, fig. 2

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16674

Nipponaspis takaizumii Koizumi   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 43, pl. 2, fig. 3

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16675

Nipponaspis takaizumii Koizumi

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 43, pl. 2, fig. 4

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

PA 16676

Nipponaspis takaizumii Koizumi

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1984b   p. 43, pl. 2, fig. 5

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 81.

115 matching. Displaying 1 - 20 Next > Last >>|