>>Japanese

Search Result - Specimen

Paleontology Collections

47 matching. Displaying 1 - 20 Next > Last >>|

PA 17841

Plagiolaria poothaii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 17, pl. 1, fig. 8

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17842

Pseudotrinodus aenigma Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 15, pl. 1, fig. 4

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17843

Pseudotrinodus aenigma Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 15, pl. 1, fig. 5, text-fig. 1A

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17844

Pseudotrinodus spp.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 16, pl. 1, fig. 1

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17845

Pseudotrinodus spp.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 16, pl. 1, fig. 2

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17846

Pseudotrinodus spp.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 16, pl. 1, fig. 3a, b

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17847

Pseudotrinodus spp.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 16, pl. 1, fig. 6

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17848

Pseudotrinodus spp.

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 16, pl. 1, fig. 7

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17849

Plagiolaria poothaii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 17, pl. 1, fig. 9

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17850

Plagiolaria poothaii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 17, pl. 1, fig. 10

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17851

Plagiolaria poothaii Kobayashi & Hamada

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 17, pl. 1, fig. 11

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17852

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 1, fig. 12, text-fig. 1C

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17853

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 1, fig. 13

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17854

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Holotype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 1, fig. 14, text-fig. 1B

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17855

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 1, fig. 15

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17856

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 1, fig. 16

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17857

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 2, fig. 3

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17858

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 2, fig. 4

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17859

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 2, fig. 5

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

PA 17860

Blanodalmanites nubelania Kobayashi & Hamada   Paratype

Kobayashi, T. & Hamada, T., 1972   p. 18, pl. 2, fig. 6

Paleozoic | Arthropoda

Material Reports, no. 15, p. 47.

47 matching. Displaying 1 - 20 Next > Last >>|