>>English

UMUT CM 10614

古生物収蔵資料

文献

UMUT 文献ライブラリー
東京大学機関リポジトリ
外部 電子ジャーナル
Otuka, Y., 1932:
(Reference No. 0382)
CiNii PDF