>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 22

8matching. Displaying : 1 - 8


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-22-001 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Asahikawa City, Hokkaido 16.vi.1973 H. Ono
OITA-Ins-22-002 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Mt. Ishiyama, Zenibako, Otaru City, Hokkaido 28.vi.1974 K. Kurita
OITA-Ins-22-003 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Asahikawa City, Hokkaido 16.vi.1973 H. Ono
OITA-Ins-22-004 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Asahikawa City, Hokkaido 16.vi.1973 H. Ono
OITA-Ins-22-005 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Asahikawa City, Hokkaido 16.vi.1973 H. Ono
OITA-Ins-22-006 Papilionidae

Parnassius stubbendorfii

Male Asahikawa City, Hokkaido 16.vi.1973 H. Ono
OITA-Ins-22-007 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 18.v.1975 Y. Asano
OITA-Ins-22-008 Papilionidae

Parnassius citrinarius

Female Nishishinobi, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 25.v.1975 Y. Asano