>> Japanese

Masao Oita Insect Collection

Catalogue of the Masao Oita Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo

Masaya Yago1, Yulina Kato2, Hayato Ito3, Katsuhiro Awano4, Shuhei Niitsu1, Hajime Matsubara1, Yasuhiro Ito1 & Hideki Endo1

OITA-Ins 15

41matching. Displaying : 1 - 41


Registration No. Family Scientific name Sex Locality Date Collector Note
OITA-Ins-15-001 Nymphalidae

Inachis io

Female Kohiwada, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-002 Nymphalidae

Inachis io

Female Kasuga-machi, Takayama City, Gifu Pref. 28.ix.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-003 Nymphalidae

Inachis io

Male Tsuchikura, Takane-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 17.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-004 Nymphalidae

Inachis io

Male Otani, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 29.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-005 Nymphalidae

Inachis io

Male Nishino, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 2.ix.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-006 Nymphalidae

Inachis io

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 5.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-007 Nymphalidae

Inachis io

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 29.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-008 Nymphalidae

Inachis io

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 28.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-009 Nymphalidae

Inachis io

Male Yamaguchi-machi, Takayama City, Gifu Pref. 26.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-010 Nymphalidae

Inachis io

Male Machikata, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 28.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-011 Nymphalidae

Inachis io

Male Yamaguchi-machi, Takayama City, Gifu Pref. 26.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-012 Nymphalidae

Nymphalis antiopa

Male Sugorokudani, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 30.viii.1974 M. Mitsuki
OITA-Ins-15-013 Nymphalidae

Nymphalis antiopa

Male Super-rindou, Shirahone, Azumi-mura, Minamiazumi-gun, Nagano Pref. 23.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-014 Nymphalidae

Nymphalis antiopa

Male Yamaguchidani, Yamaguchi-machi, Takayama City, Gifu Pref. 11.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-015 Nymphalidae

Nymphalis antiopa

Male Sugorokudani, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 26.viii.1975 M. Mitsuki
OITA-Ins-15-016 Nymphalidae

Nymphalis antiopa

Male Sugorokudani, Kamitakara-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 12.ix.1974 M. Mitsuki
OITA-Ins-15-017 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-018 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-019 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 29.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-020 Nymphalidae

Dichorragia nesimachus

Male Ishiura-machi, Takayama City, Gifu Pref. 7.viii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-021 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Moriyasu-dani, Miyagawa-mura, Yoshiki-gun, Gifu Pref. 3.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-022 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 31.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-023 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 31.vii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-024 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-025 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-026 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-027 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-028 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-029 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 6.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-030 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 28.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-031 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 28.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-032 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 14.vii.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-033 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 5.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-034 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Hatahoko, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 1.viii.1976 Br. Y. Asano
OITA-Ins-15-035 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Nishino, Kaida-mura, Kiso-gun, Nagano Pref. 19.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-036 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 12.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-037 Nymphalidae

Kaniska canace

Female Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 31.vii.1977 Y. Asano
OITA-Ins-15-038 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 9.iv.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-039 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Kamienako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 14.xi.1975 Y. Asano
OITA-Ins-15-040 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Gonbou, Nyukawa-mura, Ono-gun, Gifu Pref. 29.ix.1974 Y. Asano
OITA-Ins-15-041 Nymphalidae

Kaniska canace

Male Enako-machi, Takayama City, Gifu Pref. 17.vii.1977 Br. Y. Asano