>> Japanese

Yasunori Kishida Insect Collection. Part I. Coleoptera: Disteniidae and Cerambycidae

Catalogue of the Yasunori Kishida Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part I (Coleoptera: Disteniidae and Cerambycidae)

Akeo Inoue, Kazushi Harada, Yasuhiro Ito and Masaya Yago*

The University Museum, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan
* Correspondence: myago [at] um.u-tokyo.ac.jp

KSD-Ce 012

66matching. Displaying : 1 - 66


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
KSD-Ce012-001

Monochamus sutor

Male Ginsendai, Sounkyo, Kamikawa-cho, Hokkaido, Japan 29. vii. 1978 Y. Kishida
KSD-Ce012-002

Monochamus nitens

Male Nikkawa(Hikawa)-rindo, Mts. Daibosatsu, Enzan-shi, Yamanashi pref., Japan 24. viii. 1981 Y. Kishida 現・山梨県甲州市塩山(2005年に合併)
KSD-Ce012-003

Monochamus nitens

Male Nikkawa(Hikawa)-rindo, Mts. Daibosatsu, Enzan-shi, Yamanashi pref., Japan 24. viii. 1981 Y. Kishida 現・山梨県甲州市塩山(2005年に合併)
KSD-Ce012-004

Monochamus nitens

Male Myojin, Kamikochi, Adsumi, Matsumoto-shi, Nagano pref., Japan 9-10. ix. 2010 Y. Kishida
KSD-Ce012-005

Monochamus nitens

Female Abotoge-pass, Adsumi, matsumoto-shi, Nagano pref., Japan 2. viii. 2012 Y. Kishida
KSD-Ce012-006

Monochamus nitens

Female Abodaira, Hirayu(1,600m), Kamitakara-mura, Gifu pref., Japan 13. vii. 2008 Y. Kishida & M. Owada 現・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯(2005年に合併)
KSD-Ce012-007

Monochamus nitens

Female Nikkawa(Hikawa)-rindo, Mts. Daibosatsu, Enzan, Kosyu-shi, Yamanashi pref., Japan 26. vii. 2011 Y. Kishida
KSD-Ce012-008

Monochamus nitens

Female Happodai, Mts. Yatsugatake, Toyohira, Chino-shi, Nagano pref., Japan 26. vii. 1981 Y. Kishida
KSD-Ce012-009

Monochamus subfasciatus

Male Abotoge-pass, Adsumi, matsumoto-shi, Nagano pref., Japan 8-9. viii. 2011 Y. Kishida ラベル表記「長野県安曇村~」だが、2005年に合併して「松本市安曇」になっている
KSD-Ce012-010

Monochamus subfasciatus

Male Abotoge-pass, Adsumi, matsumoto-shi, Nagano pref., Japan 8-9. viii. 2011 Y. Kishida ラベル表記「長野県安曇村~」だが、2005年に合併して「松本市安曇」になっている
KSD-Ce012-011

Monochamus subfasciatus

Male Sasuna, Kamiagata-cho, Tsushima-Is., Nagasaki pref., Japan 9. viii. 1977 Y. Kishida 現・対馬市上県町佐須奈(2004年に合併)
KSD-Ce012-012

Monochamus subfasciatus

Female Bibi, Chitose-shi, Hokkaido, Japan 22. vii. 1998 Y. Kishida
KSD-Ce012-013

Monochamus subfasciatus

Female Abotoge-pass, Adsumi, matsumoto-shi, Nagano pref., Japan 8-9. viii. 2011 Y. Kishida ラベル表記「長野県安曇村~」だが、2005年に合併して「松本市安曇」になっている
KSD-Ce012-014

Monochamus subfasciatus

Female Oiwake, Karuizawa-machi, Nagano pref., Japan 23. vii. 1976 Y. Kishida
KSD-Ce012-015

Monochamus subfasciatus

Female Azusayama, Kawakami-mura, Nagano pref., Japan 6-7. vii. 1996 Y. Kishida
KSD-Ce012-016

Monochamus subfasciatus

Female Kamihagihara, Enzan, Kosyu-shi, Yamanashi pref., Japan 27. v. 2013 Y. Kishida ラベル表記「塩山市 上萩原」だが、2005年に合併して「甲州市塩山」になっている
KSD-Ce012-017

Monochamus subfasciatus

Female Akeno-mura, Yamanashi pref., Japan 22. v. 1982 Y. Kishida 現・北杜市明野町(2004年に合併)
KSD-Ce012-018

Monochamus masaoi

Female Mt. Yuwandake, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 4. vii. 1977 K. Kume 宇検村湯湾~大和村名音にまたがる奄美大島最高峰
KSD-Ce012-019

Monochamus masaoi

Female Mt. Akatsuchiyama, Yuwan, Uken-son, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 22. vi. 1979 K. Kawada
KSD-Ce012-020

Anoplophora malasiaca

Male Katsunuma-cho, Yamanashi pref., Japan 24. viii. 1997 Y. Kishida 現・山梨県甲州市勝沼町(2005年に合併)
KSD-Ce012-021

Anoplophora malasiaca

Male Kunigami-son, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 28. v. 2000 Y. Kishida
KSD-Ce012-022

Anoplophora malasiaca

Male Mt. Takaosan, Takao-cho, Hachioji-shi, Tokyo, Japan 2. viii. 2011 Y. Kishida
KSD-Ce012-023

Anoplophora malasiaca

Female Mts. Kuju, Yoshibu, Tano, Kokonoe-machi, Oita pref., Japan 12. viii. 1981 Y. Kishida
KSD-Ce012-024

Anoplophora malasiaca

Female Akeno-mura, Yamanashi pref., Japan 20. viii. 1982 Y. Kishida 現・北杜市明野町(2004年に合併)
KSD-Ce012-025

Anoplophora malasiaca

Female Oiwake, Karuizawa-machi, Nagano pref., Japan 10. viii. 1976 Y. Kishida
KSD-Ce012-026

Anoplophora malasiaca

Female Akeno-mura, Yamanashi pref., Japan 11. vii. 1982 Y. Kishida 現・北杜市明野町(2004年に合併)
KSD-Ce012-027

Anoplophora oshimana oshimana

Female Gusuku, Sumiyo-son, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 1. viii. 1968 A. Unuma 現・鹿児島県(奄美大島)奄美市住用町城(2006年に合併)
KSD-Ce012-028

Anoplophora macularia

Female Takeda-rindo, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 8-11. v. 2013 Y. Kishida
KSD-Ce012-029

Anoplophora ryukyuensis

Male Aginda, Yonaguni, Yonaguni-cho, Yonagunijima-Is., Okinawa pref., Japan 9-10. vi. 2001 Y. Kishida 宇良部農道の周辺?
KSD-Ce012-030

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Male Nippara, Okutama-machi, Tokyo, Japan 28. viii. 1978 Y. Kishida
KSD-Ce012-031

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Male Mt. Ariakeyama, Idsuhara-machi, Tsushima-Is., Nagasaki pref., Japan 23. vii. 1981 M. Furukawa 現・対馬市厳原町(2004年に合併)
KSD-Ce012-032

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Male Nikkawa(Hikawa)-rindo, Mts. Daibosatsu, Enzan-shi, Yamanashi pref., Japan 24. viii. 1981 K. Kawada 現・山梨県甲州市塩山(2005年に合併)
KSD-Ce012-033

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Female Nirasaki-shi, Yamanashi pref., Japan 8. vii. 2006 Y. Kishida
KSD-Ce012-034

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Female Mt. Takaosan, Takao-cho, Hachioji-shi, Tokyo, Japan 23. viii. 2011 Y. Kishida
KSD-Ce012-035

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Female Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan 6. vii. 2001 Y. Kishida
KSD-Ce012-036

Acalolepta luxuriosa luxuriosa

Female Nikkawa(Hikawa)-rindo, Mts. Daibosatsu, Enzan-shi, Yamanashi pref., Japan 24. viii. 1981 Y. Kishida 現・山梨県甲州市塩山(2005年に合併)
KSD-Ce012-037

Acalolepta luxuriosa kuro

Male Lake-Tairoike, Miyakejima-Is., Miyake-mura, Tokyo, Japan 10. vi. 2010 Y. Kishida
KSD-Ce012-038

Acalolepta permutans okinawa

Female Bise, Motobu-cho, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 29. vii. 1999 Y. Kishida
KSD-Ce012-039

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Taku-machi, Taku-shi, Saga pref., Japan 10. viii. 1980 Y. Kishida
KSD-Ce012-040

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Tazawako-machi, Akita pref., Japan 30. vii. 1973 Y. Kishida 現・仙北市田沢湖(2003年に合併)
KSD-Ce012-041

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Oiwake, Karuizawa-machi, Nagano pref., Japan 1. viii. 1997 Y. Kishida
KSD-Ce012-042

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Nippara, Okutama-machi, Tokyo, Japan 21. vii. 1976 Y. Kishida
KSD-Ce012-043

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Kawadsu-cho, Shizuoka pref., japan 28. viii. 1974
KSD-Ce012-044

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Nippara, Okutama-machi, Tokyo, Japan 20. viii. 1979 Y. Kishida
KSD-Ce012-045

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Jozankei, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaodo, Japan 26-27. viii. 2000 Y. Kishida
KSD-Ce012-046

Acalolepta fraudatrix fraudatrix

Female Bibi, Chitose-shi, Hokkaido, Japan 22. vii. 1998 Y. Kishida
KSD-Ce012-047

Acalolepta sublusca boehmeriavora

Male (Yoshihara), Kabira, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 10. v. 2013 Y. Kishida 吉原は集落名
KSD-Ce012-048

Acalolepta sublusca boehmeriavora

Female (Yoshihara), Kabira, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 10. v. 2013 Y. Kishida 吉原は集落名
KSD-Ce012-049

Acalolepta sublusca boehmeriavora

Female (Yoshihara), Kabira, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 10. v. 2013 Y. Kishida 吉原は集落名
KSD-Ce012-050

Acalolepta sejuncta sejuncta

Male Akaigawa-mura, Hokkaido, Japan 8-9. viii. 1997 Y. Kishida
KSD-Ce012-051

Acalolepta sejuncta tsushimae

Female Mt. Yamadayama, Shishimi, Kamiagata-cho, Tsushima-Is., Nagasaki pref., Japan 10. viii. 2002 Y. Kishida 現・対馬市上県町(2004年に合併)
KSD-Ce012-052

Acalolepta amamiana

Female Mt. Yuwandake, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 4. vii. 1977 K. Kume 宇検村湯湾~大和村名音にまたがる奄美大島最高峰
KSD-Ce012-053

Acalolepta degener

Female Hiraodai, Shindoji, Kokuraminami-ku, Kitakyusyu-shi, Fukuoka pref., Japan 27. vi. 1977 K. Adachi
KSD-Ce012-054

Mimorsidis yayeyamensis

Male Mt. Omotodake, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 19. v. 1976 N. Ogura
KSD-Ce012-055

Mimorsidis yayeyamensis

Female (Yoshihara), Kabira, Ishigakijima-Is., Ishigaki-shi, Okinawa pref., Japan 18. viii. 1976 K. Kawada 吉原は集落名
KSD-Ce012-056

Uraecha bimaculata bimaculata

Female Fudakake, Susugaya, Kiyokawa-mura, Kanagawa pref., Japan 29. viii. 1981 Y. Kishida
KSD-Ce012-057

Uraecha bimaculata bimaculata

Female Odarumitoge-pass, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa pref., Japan 12. vii. 1981 Y. Kishida
KSD-Ce012-058

Uraecha bimaculata bimaculata

Male Idsuhara-machi, Tsushima-Is., Nagasaki pref., Japan 9. viii. 1975 Y. Kishida 現・対馬市厳原町(2004年に合併)
KSD-Ce012-059

Uraecha oshimana

Male Mt. Yuwandake, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 4. vii. 1977 K. Kume 宇検村湯湾~大和村名音にまたがる奄美大島最高峰
KSD-Ce012-060

Uraecha oshimana

Male Okuni-rindo, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 22-24. vi. 2012 Y. Kishida
KSD-Ce012-061

Uraecha oshimana

Male Okuma, Kunigami-son, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 7-8. vi. 2008 Y. Kishida
KSD-Ce012-062

Uraecha oshimana

Female (Hatsuno), Shinokawa-Kachiura, Setouchi-cho, Amamioshima-Is., Kagoshima pref., Japan 8-12. vii. 1972 A. Sakai ラベル表記「八津野」だが、旧集落で、現在はない地名。瀬戸内町篠川~勝浦の近く
KSD-Ce012-063

Uraecha oshimana

Female Okuma, Kunigami-son, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 7-8. vi. 2008 Y. Kishida
KSD-Ce012-064

Uraecha oshimana

Female Takae, Higashi-son, Okinawajima-Is., Okinawa pref., Japan 28-30. iii. 2013 Y. Kishida
KSD-Ce012-065

Annamanum griseolum

Female Masutomi-onsen-spa, Obi-Hishi, Sutama-cho, Hokuto-shi, Yamanashi pref., Japan 6. viii. 2013 Y. Kishida 山梨県北杜市須玉町小尾~比志 増富温泉郷
KSD-Ce012-066

Annamanum griseolum

Female Kisojihara, Nagawa-mura, Nagano pref., Japan 2-3. ix. 2000 Y. Kishida 現・長野県松本市奈川(2005年に合併)