>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3079

240matching. Displaying : 1 - 200
Next >Last >>|
Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3079-001

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-002

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-003

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 3. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-004

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 6. VI. 19771 S. Igarashi
IGA-Ly3079-005

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 27. IV. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-006

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 21. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-007

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-008

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 28. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-009

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 7. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-010

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-011

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 11. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-012

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-013

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-014

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 7. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-015

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 10. IV. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-016

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 20. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-017

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 12. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-018

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 5. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-019

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-020

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 19. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-021

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 31. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-022

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 14. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-023

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-024

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 15. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-025

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-026

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-027

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-028

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 11. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-029

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 27. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-030

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-031

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 22. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-032

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 19. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-033

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-034

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-035

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-036

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 7. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-037

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 6. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-038

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 15. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-039

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 18. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-040

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 17. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-041

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 3. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-042

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-043

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 20. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-044

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-045

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-046

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-047

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-048

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-049

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 11. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-050

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-051

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 27. IV. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-052

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 13. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-053

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-054

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-055

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 12. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-056

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 29. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-057

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-058

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-059

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 18. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-060

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 27. IV. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-061

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 18. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-062

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 22. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-063

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-064

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-065

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-066

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 22. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-067

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 10. IV. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-068

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 12. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-069

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-070

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 14. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-071

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 3. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-072

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 21. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-073

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 11. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-074

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 12. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-075

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 23. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-076

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-077

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 22. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-078

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 7. V. . 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-079

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-080

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-081

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 17. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-082

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 22. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-083

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-084

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-085

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-086

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-087

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 21. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-088

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-089

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 3. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-090

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-091

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 3. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-092

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 17. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-093

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 13. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-094

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-095

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 27. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-096

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 13. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-097

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 26. IV. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-098

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 17. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-099

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 12. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-100

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-101

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 8. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-102

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-103

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 15. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-104

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 29. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-105

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 17. . VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-106

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 30. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-107

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 29. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-108

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 10. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-109

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 8. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-110

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 9. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-111

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 7. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-112

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 15. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-113

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-114

Polyommatus icarus

Female Amadiya, Iraq 16. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-115

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 1. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-116

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 15. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-117

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 19. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-118

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 28. IV. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-119

Polyommatus icarus

Male Amadiya, Iraq 18. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-120

Polyommatus icarus

Male Bad Kissingen, B.R.German VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-121

Polyommatus icarus

Male Bad Kissingen, B.R.German VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-122

Polyommatus icarus

Female Bad Kissingen, B.R.German V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-123

Polyommatus icarus

Female Bad Kissingen, B.R.German VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-124

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-125

Polyommatus icarus

Male Beirut, Lebanon 17. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-126

Polyommatus icarus

Male Beirut, Lebanon 17. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-127

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-128

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-129

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-130

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-131

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-132

Polyommatus icarus

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3079-133

Polyommatus icarus

Male L'Aquila, C. Italy. 8. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-134

Polyommatus icarus

Male L'Aquila, C. Italy 16. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-135

Polyommatus icarus

Male L'Aquila, C. Italy 16. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-136

Polyommatus icarus

Male L'Aquila, C. Italy 15. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-137

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-138

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-139

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-140

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-141

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-142

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-143

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-144

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-145

Polyommatus icarus

Male Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-146

Polyommatus icarus

Female Lago di Turano, C. Italy 10. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-147

Polyommatus icarus

Male Tolfa, C. Italy 23. IX. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-148

Polyommatus icarus

Male Ostia, C. Italy 26. III. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-149

Polyommatus icarus

Male Ostia, C. Italy 26. III. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-150

Polyommatus icarus

Male Eisenkappel, Sudkarnten VII. 1966 Dr. Muting
IGA-Ly3079-151

Polyommatus icarus

Male Hipanla Pyr. centr. Prov. Huesca Raum Boltana, Ainsa, Spain 29. VII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-152

Polyommatus icarus

Male Hipanla Pyr. centr. Prov. Huesca Raum Boltana, Ainsa, Spain 29. VII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-153

Polyommatus icarus

Male Gallia mer., Hautes Alpes, Val du Fournel, France 12. VIII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-154

Polyommatus icarus

Male Gallia mer., Hautes Alpes, Val du Fournel, France 12. VIII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-155

Polyommatus icarus

Female Hispania Pyr.centr., Prov. Huesca 29. VII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-156

Polyommatus icarus

Female Gallia mer., Hautes Alpes, Val du Fournel, France 12. VIII. 1968 G. Hesselbarth
IGA-Ly3079-157

Polyommatus icarus

Male Goldsfrand, Bulgaria 15-28. VIII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-158

Polyommatus icarus

Male Vitosa, Sofija, Bulgaria 28. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3079-159

Polyommatus icarus

Male Vitosa, Sofija, Bulgaria 28. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3079-160

Polyommatus icarus

Male Vitosa, Sofija, Bulgaria 29. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3079-161

Polyommatus icarus

Male Chimbulak, Talass, Ala-Tau, Tien Shan, Russia 13. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3079-162

Polyommatus icarus

Female Monte Rosa, Switzerland 19. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3079-163

Polyommatus icarus

Male Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-164

Polyommatus icarus

Male Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-165

Polyommatus icarus

Male Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-166

Polyommatus icarus

Male Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-167

Polyommatus icarus

Male Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-168

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 11. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-169

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 8. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-170

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 11. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-171

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 11. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-172

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 11. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-173

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 14. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-174

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 8. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-175

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 25. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-176

Polyommatus icarus

Male Bala Kuran, E. Afghanistan 14. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-177

Polyommatus icarus

Male Panjao, C. Afghanisitan 9. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-178

Polyommatus icarus

Male Panjao, C. Afghanisitan 9. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-179

Polyommatus icarus

Male Panjao, C. Afghanisitan 11. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-180

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-181

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 2. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-182

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-183

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 24. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-184

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 2. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-185

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 2. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-186

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-187

Polyommatus icarus

Male Khinjan, E. Afghanistan 8. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-188

Polyommatus icarus

Male Salang Pass, Afhanistan 2. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-189

Polyommatus icarus

Male Chardegorband, Afghanistan 2. VI. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3079-190

Polyommatus icarus

Male Paghman, Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-191

Polyommatus icarus

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 20. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-192

Polyommatus icarus

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 17. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-193

Polyommatus icarus

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 23. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-194

Polyommatus icarus

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 17. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-195

Polyommatus icarus

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 21. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-196

Polyommatus icarus

Female Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-197

Polyommatus icarus

Female Kabul, Afghanistan 2. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-198

Polyommatus icarus

Female Panjao, C. Afghanisitan 9. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-199

Polyommatus icarus

Female Paghman, E. Afghanistan 2. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3079-200

Polyommatus icarus

Female Paghman, E. Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi