>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3077

87matching. Displaying : 1 - 87


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3077-001

Plebejidea pseuderos

Male Kangding, Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3077-002

Albulina garathea

Male Manali, N. India 22. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3077-003

Polyommatus hunza

Male Koytezek, S. Alichur, Pamir, Russia 17. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3077-004

Polyommatus hunza

Male Koytezek, S. Alichur, Pamir, Russia 17. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3077-005

Polyommatus hunza

Male Koytezek, S. Alichur, Pamir, Russia 17. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3077-006

Agriades pheretiades

Female Bala Kuran, E. Afghanistan 11. VII. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3077-007

Agriades lamasen

Male Quighai Sheng, China S. Igarashi
IGA-Ly3077-008

Agriades lamasen

Male Quighai Sheng, China S. Igarashi
IGA-Ly3077-009

Agriades jaloka

Female Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Ly3077-010

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 9. VII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3077-011

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 5. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-012

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 5. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-013

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 21. VII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3077-014

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-015

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 13. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-016

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-017

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 19. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-018

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 16. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-019

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 20. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-020

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-021

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 13. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-022

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 9. VII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3077-023

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 5. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-024

Polyommatus erotides

Female Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-025

Polyommatus erotides

Female Manchuria, China 18. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-026

Polyommatus erotides

Male Hengtohezi, Mutanchiang, Manchuria, China 10. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-027

Polyommatus erotides

Male Doboyawa, N. Hsigan, Manchuria, China 18. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-028

Polyommatus erotides

Male Manchuria ? 2. VIII. S. Igarashi
IGA-Ly3077-029

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 13. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-030

Polyommatus erotides

Male Manchuria, China 29. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-031

Polyommatus amandus

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-032

Polyommatus amandus

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-033

Polyommatus amandus

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-034

Polyommatus amandus

Male Beirut, Lebanon 5. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-035

Polyommatus amandus

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-036

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-037

Plebejus idas

Male Manchuria, China 10. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-038

Plebejus idas

Male Manchuria, China 15. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-039

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-040

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-041

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-042

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-043

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-044

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-045

Plebejus idas

Male Manchuria, China 17. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-046

Plebejus idas

Male Manchuria, China 23. VIII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-047

Plebejus idas

Male Manchuria, China 18. VIII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-048

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-049

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-050

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-051

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-052

Plebejus idas

Male Manchuria, China 16. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-053

Plebejus idas

Male Manchuria, China 16. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-054

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-055

Plebejus idas

Male Manchuria, China 18. VIII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-056

Plebejus idas

Male Manchuria, China 16. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-057

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-058

Plebejus idas

Male Manchuria, China 28. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-059

Plebejus idas

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-060

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-061

Plebejus idas

Female Manchuria, China 17. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-062

Plebejus idas

Female Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-063

Plebejus idas

Female Manchuria, China 18. VII. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-064

Plebejus idas

Male Manchuria, China 27. VI. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-065

Plebejus idas

Male Manchuria, China 11. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-066

Plebejus idas

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-067

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-068

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 22. VI. 1942 S. Igarashi
IGA-Ly3077-069

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 18. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-070

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 18. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-071

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-072

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 27. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-073

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-074

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 15. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-075

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 13. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-076

Cyaniris semiargus

Male Manchuria, China 13. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-077

Cyaniris semiargus

Female Manchuria, China 15. VI. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3077-078

Cyaniris semiargus

Female Manchuria, China 8. VIII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3077-079

Cyaniris loewii

Male Manchuria, China 17. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-080

Cyaniris loewii

Female Manchuria, China 18. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3077-081

Glaucopsyce alexis

Male Beirut, Lebanon 5. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-082

Plebejus argyrognomon

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-083

Plebejus argyrognomon

Male Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-084

Plebejus argyrognomon

Male Beirut, Lebanon 5. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-085

Plebejus argyrognomon

Female Beirut, Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-086

Plebejus loewii

Male Lebanon 4. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3077-087

Everes argiades

Male Manchuria, China 14. VII. 1943 S. Igarashi