>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3067

224matching. Displaying : 1 - 200
Next >Last >>|
Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3067-001

Talicada nyseus

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-002

Talicada nyseus

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-003

Talicada nyseus

Male Kandy, Ceylon 22. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-004

Talicada nyseus

Male Kandy, Ceylon 22. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-005

Talicada nyseus

Male Kandy, Ceylon 19. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-006

Talicada nyseus

Male Galle, Ceylon 13. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-007

Everes argiades

Male 18. VII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3067-008

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3067-009

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 4. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3067-010

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3067-011

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3067-012

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 19. VII. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-013

Everes argiades

Male Yokohama C., Kanagawa, Japan 10. X. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3067-014

Everes argiades

Female Yokohama C., Kanagawa, Japan 2. X. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-015

Everes argiades

Female Yokohama C., Kanagawa, Japan 26. VII. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-016

Everes argiades

Male Mt. Asama, Nagano, Japan 8. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-017

Everes argiades

Male Tokyo, Japan 21. VII. 1952 S. Igarashi
IGA-Ly3067-018

Everes argiades

Male Ogawamachi 8. IV. 1953 S. Igarashi
IGA-Ly3067-019

Everes argiades

Male Jiandon (2,060m), Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3067-020

Everes argiades

Female Jiandon (2,060m), Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3067-021

Everes argiades

Female Jiandon (2,060m), Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3067-022

Everes argiades

Female Thimpu, West Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3067-023

Everes argiades

Male Thinleygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-024

Everes argiades

Male Thinleygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-025

Everes argiades

Male Thinleygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-026

Everes argiades

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3067-027

Everes argiades

Male Mahadeo-Pokhari, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-028

Everes argiades

Male Mahadeo-Pokhari, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-029

Everes argiades

Male Mahadeo-Pokhari, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-030

Everes argiades

Female Mahadeo-Pokhari, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-031

Everes argiades

Female Mahadeo-Pokhari, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3067-032

Everes argiades

Male Majitar, Darjeeling, N. India 28. IV. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3067-033

Everes argiades

Male Majitar, Darjeeling, N. India 28. IV. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3067-034

Everes argiades

Male Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-035

Everes argiades

Male Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-036

Everes argiades

Female Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-037

Everes argiades

Female Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-038

Everes argiades

Female Majitar, Darjeeling, N. India 28. IV. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3067-039

Everes argiades

Female Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-040

Tongeia ion

Female Kangding (2,700m), Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-041

Tongeia ion

Male Kangding (2,700m), Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-042

Tongeia ion

Female Kangding (2,700m), Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-043

Tongeia ion

Male Kangding (2,700m), Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-044

Tongeia ion

Male Kangding (2,700m), Sichuan, China IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-045

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 31. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-046

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 31. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-047

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 31. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-048

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 24. VII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-049

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 21. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-050

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 26. VII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-051

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 24. VII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-052

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3067-053

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 11. I. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3067-054

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 31. V. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3067-055

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 13. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-056

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 27. X. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3067-057

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 13. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-058

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 9. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-059

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 24. VII. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3067-060

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 9. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-061

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 27. X. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-062

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 27. X. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-063

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 17. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-064

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 11. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-065

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 31. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-066

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 17. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-067

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 13. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-068

Tongeia hainani

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 7. VI. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-069

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 7. VI. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-070

Tongeia hainani

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 7. VI. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-071

Tongeia hainani

Female Hewang Shan, Nantou County, Taiwan 4. VIII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-072

Tongeia hainani

Male Hewang Shan, Nantou County, Taiwan 4. VIII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-073

Tongeia hainani

Male Hewang Shan, Nantou County, Taiwan 4. VIII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-074

Tongeia hainani

Male Hewang Shan, Nantou County, Taiwan 4. VIII. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-075

Tongeia hainani

Male Guguan, Taichuang County, Taiwan VII. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3067-076

Tongeia hainani

Male Guguan, Taichuang County, Taiwan 24. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3067-077

Tongeia hainani

Female Guguan, Taichuang County, Taiwan 5. IV. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-078

Tongeia hainani

Female Wanta, Nantou County, Taiwan 7. VI. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3067-079

Tongeia hainani

Female Paling, Tao yuan Hsien, Taiwan V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3067-080

Tongeia hainani

Male Paling, Tao yuan Hsien, Taiwan 29. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-081

Tongeia hainani

Male Paling, Tao yuan Hsien, Taiwan 15. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3067-082

Tongeia hainani

Female Wushoe, Formosa 12. III. 1998 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-083

Tongeia hainani

Male Wushoe, Formosa 24. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-084

Tongeia hainani

Male Paling, Tao yuan Hsien, Tformosa 29. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-085

Tongeia hainani

Male Meiyuan, Nantou County, Taiwan 12. I. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3067-086

Tongeia hainani

Male S. Igarashi
IGA-Ly3067-087

Tongeia filicaudis

Male Tienmu shan, Zhejiang Shan, China 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-088

Tongeia filicaudis

Male Tienmu shan, Zhejiang Shan, China 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3067-089

Tongeia filicaudis

Female Tienmu shan, Zhejiang Shan, China VIII. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3067-090

Tongeia filicaudis

Male Wushoe, Formosa 10. III. 1998 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-091

Tongeia filicaudis

Female Wushoe, Formosa 13. III. 1998 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-092

Tongeia filicaudis

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 13. III. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3067-093

Tongeia filicaudis

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 9. V. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-094

Tongeia filicaudis

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 14. III. 1998 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-095

Tongeia filicaudis

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 14. III. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3067-096

Tongeia filicaudis

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 14. III. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3067-097

Tongeia filicaudis

Female Lushan, Nantou County, Taiwan 9. III. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3067-098

Tongeia filicaudis

Male Lushan, Nantou County, Taiwan 31. IV. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3067-099

Tongeia fischeri

Male Honwake, Wakecho, Okayamaken 1. VIII. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3067-100

Tongeia fischeri

Male Otakiligawa, Komaganeshi, Naganoken Japan 15. V. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-101

Tongeia fischeri

Male Otakiligawa, Komaganeshi, Naganoken Japan 15. V. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-102

Tongeia fischeri

Male Otakiligawa, Komaganeshi, Naganoken Japan 15. V. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3067-103

Tongeia fischeri

Female S. Igarashi
IGA-Ly3067-104

Shijimia moorei

Male Puli, Formosa 18. VII. 1988 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-105

Shijimia moorei

Male Lushan, Nantou County, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3067-106

Megisba malaya

Male Puli, Formosa 17. VII. 1988 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3067-107

Megisba malaya

Male Lianhua, Taiwan 11. III. 2002 S. Igarashi
IGA-Ly3067-108

Megisba malaya

Male Lianhua, Taiwan 11. III. 2002 S. Igarashi
IGA-Ly3067-109

Megisba malaya

Male Lianhua, Taiwan 11. III. 2002 S. Igarashi
IGA-Ly3067-110

Megisba malaya

Female Lianhua, Taiwan 11. III. 2002 S. Igarashi
IGA-Ly3067-111

Megisba malaya

Female Kaohsing, Taiwan 11. XI. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-112

Megisba malaya

Female Lo-tung, I-Lan, Taiwan 21. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3067-113

Megisba malaya

Female Lishang, Taichung County, Taiwan 20. VII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3067-114

Megisba malaya

Female Kaohsing, Taiwan 7. XI. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3067-115

Megisba malaya

Female Meiyuan, Nantou County, Taiwan 17. VIII. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3067-116

Megisba malaya

Male Tung-Ao, I-Lan, Taiwan 28. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3067-117

Megisba malaya

Female Shin tyu tou, Nantou County, Taiwan 8. IX. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3067-118

Megisba malaya

Male Majitar, Darjeeling, N. India 21. VII. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3067-119

Megisba malaya

Male Khasi Hill, Assam, India III. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-120

Megisba malaya

Male Talamban, Cebu C., Cebu Is., Philippines 12. VIII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3067-121

Megisba malaya

Male Balsahan, Palawan Is., Philippines 31. X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3067-122

Megisba malaya

Female Talamban, Cebu C., Cebu Is., Philippines 22. VIII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3067-123

Megisba malaya

Male Laos 9. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-124

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 7. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-125

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-126

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-127

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 16. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-128

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-129

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-130

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 25. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-131

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 10. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-132

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 11. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-133

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 2. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-134

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 24. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-135

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 5. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-136

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 24. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-137

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 7. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-138

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-139

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 8. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-140

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-141

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-142

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-143

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 7. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-144

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 27. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-145

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 8. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-146

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 7. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-147

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-148

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-149

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-150

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-151

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 5. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-152

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-153

Megisba malaya

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 5. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-154

Megisba malaya

Female Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-155

Megisba malaya

Female Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-156

Megisba malaya

Female Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-157

Megisba malaya

Female Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-158

Megisba malaya

Female Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-159

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-160

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-161

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-162

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-163

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-164

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 14. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-165

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-166

Megisba malaya

Male Okinawa Is., Japan 15. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3067-167

Megisba malaya

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 3. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-168

Megisba malaya

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 8. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-169

Megisba malaya

Female Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 2. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-170

Everes lacturnus

Male Mt. Gede, Java, Indonesia 11. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3067-171

Everes lacturnus

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3067-172

Everes lacturnus

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 18. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-173

Everes lacturnus

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 18. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-174

Everes lacturnus

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 18. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-175

Everes lacturnus

Male Cuc Phuong, N. Vietnam 28. IV. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3067-176

Everes lacturnus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 13. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-177

Everes lacturnus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 22. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-178

Everes lacturnus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-179

Everes lacturnus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 9. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-180

Everes lacturnus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 18. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-181

Everes lacturnus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-182

Everes lacturnus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 21. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-183

Everes lacturnus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 23. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-184

Everes lacturnus

Female 200km N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia V. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-185

Everes lacturnus

Male Ruteng, Flores Is., Indonesia 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3067-186

Everes lacturnus

Male Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-187

Everes lacturnus

Male Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-188

Everes lacturnus

Male Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-189

Everes lacturnus

Female Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-190

Everes lacturnus

Female Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-191

Everes lacturnus

Male Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3067-192

Everes lacturnus

Female Surigao, Mindanao Is., Philippines VII. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3067-193

Everes lacturnus

Male Surigao, Mindanao Is., Philippines VII. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3067-194

Everes lacturnus

Female Surigao, Mindanao Is., Philippines VII. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3067-195

Everes lacturnus

Female Hinunangan, Leyte Is., Philippines 14. I. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3067-196

Everes lacturnus

Male Gasan, Marinduque Is., Philippines 7. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3067-197

Everes lacturnus

Female Khao Yai National Park C. Thailand 6. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3067-198

Everes lacturnus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3067-199

Everes lacturnus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 2. I. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3067-200

Everes lacturnus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi