>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3066

290matching. Displaying : 1 - 200
Next >Last >>|
Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3066-001

Zizina otis

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 3. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-002

Zizina otis

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 8. XI. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-003

Zizina otis

Male Mt. Salak, Java Is., Indonesia 25. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-004

Zizina otis

Male Bogor, Java Is., Indonesia 8. III. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-005

Zizina otis

Male Bogor, Java Is., Indonesia 25. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3066-006

Zizina otis

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 25. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3066-007

Zizina otis

Female Mt. Salak, Java Is., Indonesia 3. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-008

Zizina otis

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge, East Nepal 7. VIII. 1963 S. Igarashi
IGA-Ly3066-009

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-010

Zizina otis

Female Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-011

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-012

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-013

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-014

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-015

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-016

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-017

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-018

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-019

Zizina otis

Male Kandy, Ceylon 24. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3066-020

Zizina otis

Male Kandy, Ceylon 21. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3066-021

Zizina otis

Female Kandy, Ceylon 22. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3066-022

Zizina otis

Female Kandy, Ceylon 22. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3066-023

Zizina otis

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-024

Zizina otis

Female Palopo, C. Celebes, Indonesia 17. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3066-025

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-026

Zizina otis

Female Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-027

Zizina otis

Male Bogor, Java Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3066-028

Zizina otis

Male Bogor, Java Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3066-029

Zizina otis

Female Bogor, Java Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3066-030

Zizina otis

Male Mt. Salak, Java Is., Indonesia 29. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-031

Zizina otis

Male Mt. G. Gamkunoros, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3066-032

Zizina otis

Male Berastagi (1,100m), Lake Toba, Sumtera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3066-033

Zizina otis

Female Berastagi (1,100m), Lake Toba, Sumtera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3066-034

Zizina otis

Female Berastagi (1,100m), Lake Toba, Sumtera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3066-035

Zizina otis

Female Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-036

Zizina otis

Female Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-037

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-038

Zizina otis

Female Kandy, Colombo 22. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3066-039

Zizina otis

Male Univ. San Carlos Cebu c., Cebu Is., Philippines 22. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-040

Zizina otis

Male Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-041

Zizina otis

Male Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-042

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-043

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-044

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-045

Zizina otis

Male Bilar, Bohol Is., Philippines 12. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-046

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-047

Zizina otis

Male Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 22. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-048

Zizina otis

Male Guadalupe, Creek, Cebu c., Cebu Is, Philippines 19. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-049

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-050

Zizina otis

Male Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-051

Zizina otis

Male Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-052

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-053

Zizina otis

Male Univ. San Carlos, Cebu c., Cebu Is., Philippines 22. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-054

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 24. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-055

Zizina otis

Male Mt. Sant Tomas (2,258m), Baguio Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-056

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 15. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-057

Zizina otis

Male Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-058

Zizina otis

Male Guadalupe, Creek, Cebu c., Cebu Is, Philippines 19. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-059

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 24. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-060

Zizina otis

Female Asin Hot Spring (340m), 40 km Baguio, Luzon Is., Philippines 19. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-061

Zizina otis

Male Asin Hot Spring (340m), 40 km Baguio, Luzon Is., Philippines 19. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-062

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 26. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-063

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-064

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 23. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-065

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 26. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-066

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 24. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-067

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 23. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-068

Zizina otis

Male Manila c., Luzon Is., Philippines 21. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-069

Zizina otis

Male San-Hsin, I-Lan, Formosa 3. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-070

Zizina otis

Male Boac, Marinduqe Is., Philippines 5. IV. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-071

Zizina otis

Male Teesta, N. India 7. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-072

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-073

Zizina otis

Male Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-074

Zizina otis

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 18. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3066-075

Zizina otis

Male Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3066-076

Zizina otis

Female Colombo. Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-077

Zizina otis

Female Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 22. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-078

Zizina otis

Female Manila c., Luzon Is., Philippines 23. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-079

Zizina otis

Female Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-080

Zizina otis

Male Basak, Cebu c., Cebu Is., Philippines 18. VIII. 1967 S. Ae
IGA-Ly3066-081

Zizina otis

Male Bogor, Java Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3066-082

Zizina otis

Male Keningau, Sabah, Borneo, S. Malaysia 30. VIII. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3066-083

Zizina otis

Female Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-084

Zizina otis

Male Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-085

Zizina otis

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 21. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-086

Zizina otis

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 16. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-087

Zizina otis

Female Talamban, Cebu c., Cebu Is., Philippines 15. IX. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3066-088

Zizina otis

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 25. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-089

Zizina otis

Male Palopo, C. Celebes, Indonesia 17. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3066-090

Zizina otis

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 2. VIII. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-091

Zizina otis

Male Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-092

Zizina otis

Male Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-093

Zizina otis

Female Phuntsoling, W. Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-094

Zizina otis

Female Colombo, Ceylon 17. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-095

Zizina otis

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 18. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3066-096

Zizina emelina

Male Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 7. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-097

Zizina emelina

Male Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 7. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-098

Zizina emelina

Male Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 7. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-099

Zizina emelina

Female Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 3. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-100

Zizina emelina

Female Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 4. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-101

Zizina emelina

Male Toyoda, Yonago-shi, Tottori, Japan 7. IX. 2007 N. Yata
IGA-Ly3066-102

Zizina emelina

Male Cape Sata, Kagoshima, Japan 1. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3066-103

Zizina emelina

Male Kuginomura, Asogun, Kumamoto, Japan 25. IX. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3066-104

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-105

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-106

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-107

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-108

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-109

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-110

Zizeeria maha

Male Mt. Sant Tomas (2,258m), Baguio Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-111

Zizeeria maha

Male Mt. Sant Tomas (2,258m), Baguio Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-112

Zizeeria maha

Male Mt. Sant Tomas (2,258m), Baguio Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-113

Zizeeria maha

Male Asin Hot Spring (460m) 40km-Baguio, Luzon Is., Philippines 3. V. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-114

Zizeeria maha

Male 28km from Baguio , Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 2. V. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-115

Zizeeria maha

Male Mt. Sant Tomas (2,258m), Baguio Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-116

Zizeeria maha

Male Baguio c. (1,460m), Mountain Prov., Luzon Is., Philippines 18. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3066-117

Zizeeria maha

Female Mahadeo Pokhali, Nagarkot, Nepal 4. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3066-118

Zizeeria maha

Male Ulsan c., Kyongsang nam-do, Korea 26. VIII. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-119

Zizeeria maha

Male Taiji-machi, Wakayama, Japan 30. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-120

Zizeeria maha

Male Thilaygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-121

Zizeeria maha

Male Thilaygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-122

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-123

Zizeeria maha

Male Ulsan c., Kyongsang nam-do, Korea 24. VIII. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-124

Zizeeria maha

Male S. Igarashi
IGA-Ly3066-125

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-126

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-127

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-128

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-129

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-130

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 14. VIII. 1955 S. Igarashi
IGA-Ly3066-131

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-132

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-133

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-134

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-135

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-136

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-137

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-138

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 4. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-139

Zizeeria maha

Male Yokohama c., Kanagawa, Japan 11. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-140

Zizeeria maha

Female Yokohama c., Kanagawa, Japan 30. IV. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-141

Zizeeria maha

Male Tokyo, Japan 10. V. 1952 S. Igarashi
IGA-Ly3066-142

Zizeeria maha

Female Taiji-machi, Wakayama, Japan 24. X. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-143

Zizeeria maha

Male Ulsan c., Kyongsang nam-do, Korea 24. VIII. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-144

Zizeeria maha

Female Kisarazu c., Chiba, Japan 3. XI. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3066-145

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 23. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-146

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 23. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-147

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 24. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-148

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 16. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-149

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 16. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-150

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 24. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-151

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 21. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-152

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 27. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-153

Zizeeria maha

Male Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 16. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-154

Zizeeria maha

Female Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 16. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-155

Zizeeria maha

Female Amamioshima Is., Kagoshima, Japan 23. VII. 1961 S. Igarashi
IGA-Ly3066-156

Zizeeria maha

Male Qingcheng shan, Sichuan, China VIII. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3066-157

Zizeeria maha

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3066-158

Zizeeria maha

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), East Nepal 7. VIII. 1963 S. Igarashi
IGA-Ly3066-159

Zizeeria maha

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 9. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3066-160

Zizeeria maha

Female Mt. Gede Java Is., Indonesia 13. III. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3066-161

Zizeeria maha

Male Ishigakijima Is., Okinawa, Japan 24. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3066-162

Zizeeria maha

Male Ishigakijima Is., Okinawa, Japan 24. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3066-163

Zizeeria maha

Female Ishigakijima Is., Okinawa, Japan 24. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3066-164

Zizeeria maha

Male Majitar Darjeeling, N. India 2. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3066-165

Zizeeria maha

Male Khasi Hill, Assam, N. India III. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3066-166

Zizeeria maha

Female Ulsan c., Kyongsang nam-do, Korea S. Igarashi
IGA-Ly3066-167

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-168

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-169

Zizeeria maha

Male Nanshanchi, Wushoe, Taiwan 2. V. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3066-170

Zizeeria maha

Female Lan Yu Is., Taiwan 25. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-171

Zizeeria maha

Male Lan Yu Is., Taiwan 25. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-172

Zizeeria maha

Male Lo-Tung, I-Lan, Taiwan 21. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-173

Zizeeria maha

Female Lo-Tung, I-Lan, Taiwan 21. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-174

Zizeeria maha

Female Lan Yu Is., Taiwan 25. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-175

Zizeeria maha

Female Lan Yu Is., Taiwan 25. VI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3066-176

Zizeeria maha

Female Majitar, Darjeeling, N. India 25. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-177

Zizeeria maha

Male Nanshanchi, Wushoe, Taiwan 10. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3066-178

Zizeeria maha

Male Chasilakha, W. Bhutan 15. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-179

Zizeeria maha

Male Majitar, Darjeeling, N. India 12. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3066-180

Zizeeria maha

Male Majitar, Darjeeling, N. India 28. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3066-181

Zizeeria maha

Male Majitar, Darjeeling, N. India 21. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3066-182

Zizeeria maha

Female Majitar, Darjeeling, N. India 1. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3066-183

Zizeeria maha

Female Majitar, Darjeeling, N. India 2. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3066-184

Zizeeria maha

Female Majitar, Darjeeling, N. India 1. X. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3066-185

Zizeeria maha

Female S. Igarashi
IGA-Ly3066-186

Zizeeria maha

Male S. Igarashi
IGA-Ly3066-187

Zizeeria maha

Male Thinlaygang, W. Bhutan 21. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-188

Zizeeria maha

Female Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-189

Zizeeria maha

Female Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-190

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-191

Zizeeria maha

Female Thinlaygang, W. Bhutan 21. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-192

Zizeeria maha

Male Darjeeling, N. India 16. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3066-193

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-194

Zizeeria maha

Female Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-195

Zizeeria maha

Female Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-196

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-197

Zizeeria maha

Male Thimpu, W. Bhutan 20. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3066-198

Zizeeria maha

Female Teesta, Darjeeling, N. India 2. VIII. 1986 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3066-199

Zizeeria maha

Female Jiangdong, Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3066-200

Zizeeria maha

Male Lianhua, Nantou Hsien, Taiwan 11. III. 2002 S. Igarashi