>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3057

177matching. Displaying : 1 - 177


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3057-001

Castalius rosimon

Male Galle, Ceylon 13. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-002

Castalius rosimon

Male Galle, Ceylon 13. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-003

Castalius rosimon

Male Kandy, Ceylon 12. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-004

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-005

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-006

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-007

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 S. Ae
IGA-Ly3057-008

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-009

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 S. Igarashi
IGA-Ly3057-010

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 S. Igarashi
IGA-Ly3057-011

Castalius rosimon

Female Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-012

Castalius rosimon

Female Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-013

Castalius rosimon

Male Mure (2,150m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 7. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-014

Castalius rosimon

Male Near Dharan (600m), E. Nepal 9. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-015

Castalius rosimon

Male Near Dharan (600m), E. Nepal 9. VIII. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-016

Castalius rosimon

Female Darapani (1,000m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 25. VI. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-017

Castalius rosimon

Female Darapani (1,000m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 25. VI. 1963 S. Ae
IGA-Ly3057-018

Castalius rosimon

Male Darapani (1,000m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 25. VI. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-019

Castalius rosimon

Male Darapani (1,000m)-Tombol Bridge (350m), E. Nepal 25. VI. 1963 M. Harada
IGA-Ly3057-020

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-021

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-022

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-023

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-024

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-025

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-026

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-027

Castalius rosimon

Male Cameron Highland, Malaysia X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-028

Castalius rosimon

Male Laos 17. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-029

Castalius rosimon

Male Laos 22. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-030

Castalius rosimon

Male Laos 25. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3057-031

Castalius rosimon

Male Laos 7. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-032

Castalius rosimon

Male Laos 10. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-033

Castalius rosimon

Male Majitar River, Darjeeling, N. India 25. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3057-034

Castalius rosimon

Male Teesta River, Darjeeling, N. India 27. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3057-035

Castalius rosimon

Male Phuntsoling, Bhutan 23. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3057-036

Castalius rosimon

Female Galle, Ceylon 13. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-037

Castalius rosimon

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 14. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-038

Castalius rosimon

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 6. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-039

Castalius rosimon

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 9. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-040

Castalius rosimon

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 14. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-041

Castalius rosimon

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 28. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-042

Castalius rosimon

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 27. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-043

Castalius rosimon

Male Ruteng, Flores Is., Indonesia 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3057-044

Castalius rosimon

Male Ruteng, Flores Is., Indonesia 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3057-045

Castalius rosimon

Male Tan Keo, Doi Suthep, Chieng Mai, N. Thailand 10. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3057-046

Castalius rosimon

Male Khao Chong S. Thailand 24. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3057-047

Castalius sp.

Female Cheng Dao, Chieng Mai, N. Thailand 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3057-048

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-049

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-050

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 17. IV. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-051

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 14. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-052

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 7. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-053

Caleta mindarus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 31. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3057-054

Caleta mindarus

Male Tapini, New Guinea 26. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3057-055

Caleta mindarus

Male Ambon Is., Moluccas, Indonesia 20. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-056

Caleta mindarus

Male Wau, New Guinea 1. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-057

Caleta mindarus

Male Owen stanley, Range South New Guinea 20. VI. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3057-058

Caleta elna

Male Khasi Hill, Assam, N. India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3057-059

Caleta elna

Male Nilgiri Hill, S. India 9. VI. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3057-060

Caleta elna

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-061

Caleta elna

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-062

Caleta elna

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-063

Caleta elna

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-064

Caleta elna

Male Majitar River, Darjeeling, N. India 23. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-065

Caleta elna

Male Majitar River, Darjeeling, N. India 24. VII 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3057-066

Caleta elna

Male Majitar River, Darjeeling, N. India 25. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3057-067

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-068

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 22. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-069

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-070

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 24. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-071

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 24. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-072

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-073

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-074

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 24. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-075

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia 24. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3057-076

Caleta roxus

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-077

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 6. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-078

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 14. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-079

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 24. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-080

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 23. VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-081

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 26. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-082

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 29. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-083

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 9. X. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-084

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 9. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-085

Caleta roxus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 26. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-086

Caleta roxus

Male Palopo, C. Celebes, Indonesia 21. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3057-087

Caleta manovus

Male Kenigau, Borneo Is., E. Malaysia 7. II. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3057-088

Caleta elna

Male Ranau, Sabah, N. Borneo, Malaysia 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3057-089

Caleta elna

Male Ranau, Sabah, N. Borneo, Malaysia 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3057-090

Caleta elna

Male Ranau, Sabah, N. Borneo, Malaysia 29. IV. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3057-091

Caleta elna

Male Mt. Maquiling (500m), Los Banos, Laguna, Luzon, Philippines 7. V. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3057-092

Caleta elna

Male Mt. Maquiling (500m), Los Banos, Laguna, Luzon, Philippines 7. V. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3057-093

Caleta elna

Male Asin Hot Spring (340m),40km Baguio, Luzon, Philippines 19. III. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3057-094

Caleta elna

Male Laos 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-095

Caleta elna

Male Laos 30. VI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-096

Caleta elna

Male Laos 14. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-097

Caleta roxus

Male Laos 11. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-098

Caleta roxus

Male Laos 20. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-099

Caleta roxus

Male Khao Noi Songkla, N. Thailand 23. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3057-100

Discolampa ethion

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 23. VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-101

Discolampa ethion

Male Kandy, Ceylon 22. V. 1968 M. Harada
IGA-Ly3057-102

Discolampa ethion

Male Kandy, Ceylon 12. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-103

Discolampa ethion

Male Bilar, Bohol Is., Philippines 12. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3057-104

Caleta roxus

Male Galle, Ceylon 14. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-105

Discolampa ilissus

Male Brown River side, 45km N. N. W. of Port Moresby 1. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3057-106

Discolampa ilissus

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-107

Discolampa ilissus

Female Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 9. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-108

Discolampa ilissus

Female Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-109

Discolampa alubula

Female Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-110

Discolampa alubula

Female Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-111

Discolampa alubula

Female Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-112

Discolampa alubula

Male Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-113

Discolampa alubula

Male Wau, New Guinea 5. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-114

Discolampa alubula

Female Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 2. VI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-115

Udara ougarra

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3057-116

Udara ougarra

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 3. X. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3057-117

Parelodina aroa

Male Owen stanley, Range South New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-118

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-119

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 5. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-120

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-121

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-122

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 5. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-123

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-124

Udara meeki

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-125

Udara meeki

Male Tapini, New Guinea 26. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3057-126

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-127

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-128

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-129

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-130

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-131

Pistoria nigropunctata

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-132

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 26. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3057-133

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-134

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-135

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-136

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 21. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-137

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-138

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 26. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-139

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-140

Pistoria nigropunctata

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 4. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-141

Callictita cyara

Male Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-142

Callictita cyara

Male Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-143

Callictita cyara

Male Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3057-144

Callictita cyara

Male Owen Stanley, Range South New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-145

Callictita cyara

Male Owen Stanley, Range South New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-146

Callictita lara

Male Owen Stanley, Range South New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-147

Callictita lara

Male Owen Stanley, Range South New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-148

Callictita lara

Male Owen Stanley, Range South New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-149

Callictita lara

Male Owen Stanley Range, South New Guinea 22. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-150

Callictita lara

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-151

Callictita lara

Male Kokoda Trail (600m), Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3057-152

Orthomiella rantaizana

Male S. Igarashi
IGA-Ly3057-153

Orthomiella rantaizana

Male S. Igarashi
IGA-Ly3057-154

Orthomiella rantaizana

Female Nanshanxi, Formosa 15. III. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3057-155

Orthomiella rantaizana

Female Songgang, Formosa 13. IV. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3057-156

Orthomiella rantaizana

Female Songgang, Formosa 19. IV. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3057-157

Orthomiella rantaizana

Female Songgang, Formosa 22. IV. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3057-158

Orthomiella rantaizana

Male Xamneua, N. Laos 2. II. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3057-159

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-160

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-161

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-162

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-163

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-164

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-165

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-166

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-167

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-168

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-169

Orthomiella pontis

Male Tiger Hill, Darjeeling, N. India 3. V. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3057-170

Orthomiella pontis

Male Kangding (2700m), Sichuan, China 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3057-171

Orthomiella pontis

Male Xamneua, N. Laos 6. II. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3057-172

Orthomiella pontis

Female Xamneua, N. Laos 5. II. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3057-173

Orthomiella pontis

Female Xamneua, N. Laos 2. II. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3057-174

Orthomiella pontis

Male Miyi, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Ly3057-175

Orthomiella pontis

Male Miyi, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Ly3057-176

Orthomiella pontis

Male S. Igarashi
IGA-Ly3057-177

Orthomiella pontis

Male Sung Kang, Nan tou Hsien, Formosa 5. V. 1993 S. Igarashi