>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3048

148matching. Displaying : 1 - 148


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3048-001

Fixsenia iyonis

Female Wada, Nagano, Japan 14. V. 1984 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-002

Fixsenia iyonis

Female Ikura, Niimi, Okayama, Japan 15. VI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3048-003

Fixsenia iyonis

Female Saragamine, Ehime, Japan 11. VI. 1950 S. Igarashi
IGA-Ly3048-004

Fixsenia iyonis

Male Saragamine, Ehime, Japan 6. V. 1960 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-005

Fixsenia w-album

Male Obihiro, Hokkaido, Japan 2. VII. 1957 S. Igarashi
IGA-Ly3048-006

Fixsenia w-album

Male Obihiro, Hokkaido, Japan 4. VII. 1957 S. Igarashi
IGA-Ly3048-007

Fixsenia pruni

Male Kitami, Abashiri, Hokkaido, Japan 3. V. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3048-008

Fixsenia pruni

Male Kitami, Abashiri, Hokkaido, Japan 22. IV. 1984 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-009

Fixsenia pruni

Female Tsubetsu, Abashiri, Hokkaido, Japan VI. 1985 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-010

Fixsenia pruni

Female Kitami, Abashiri, Hokkaido, Japan 24. IV. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3048-011

Fixsenia pruni

Female Kitami, Abashiri, Hokkaido, Japan 25. IV. 1984 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-012

Fixsenia pruni

Female Kitami, Abashiri, Hokkaido, Japan 3. V. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3048-013

Fixsenia pruni

Female Obihiro, Hokkaido, Japan 6. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3048-014

Fixsenia mera

Female Matsumoto, Nagano, Japan 18. VI. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3048-015

Fixsenia mera

Female Nakasinden, Ina, Matsumoto 9. VIII. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3048-016

Fixsenia latior

Female 2. VII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3048-017

Fixsenia latior

Female 21. VII. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3048-018

Fixsenia latior

Female 9. VII. 1943 S. Igarashi
IGA-Ly3048-019

Fixsenia eximia

Male 10. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3048-020

Fixsenia eximia

Male Wushe, Taiwan 25. V. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-021

Fixsenia eximia

Male Guguan, Taiwan 8. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-022

Fixsenia eximia

Male Lushan, Taiwan 31. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3048-023

Fixsenia eximia

Male Guguan, taiwan 26. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-024

Fixsenia eximia

Female Wushe, Taiwan 25. V. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-025

Fixsenia eximia

Male Dumhan, Taplejung, E. Nepal 22. V. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3048-026

Fixsenia eximia

Male Dumhan, Taplejung, E. Nepal 20. V. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3048-027

Fixsenia eximia

Male Dumhan, Taplejung, E. Nepal 22. V. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3048-028

Fixsenia eximia

Male Dumhan, Taplejung, E. Nepal 19. V. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3048-029

Fixsenia eximia

Male Dumhan, Taplejung, E. Nepal 18. V. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3048-030

Fixsenia eximia

Male Jiangdon, Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3048-031

Fixsenia eximia

Female Ho Vang shan, Nan tou Hsien, Taiwan 19. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-032

Fixsenia inouei

Male Wushe, Taiwan 15. VI. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-033

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3048-034

Fixsenia watarii

Male Wushe, Taiwan 31. V. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-035

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan 6. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3048-036

Fixsenia watarii

Male Ho wang shan, Nan tou Hsien, Taiwan 17. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-037

Fixsenia watarii

Male Ho wang shan, Nan tou Hsien, Taiwan 18. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-038

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan 21. VI. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-039

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan 20. V. 2005 S. Igarashi
IGA-Ly3048-040

Fixsenia watarii

Male Wanta, Taiwan 15. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-041

Fixsenia watarii

Male Goafeng, Taiwan 15. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-042

Fixsenia watarii

Male Hsin ren Kang, Nan tou Hsien, Taiwan 6. VI. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-043

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan 16. VI. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-044

Fixsenia watarii

Male Lushan, Taiwan 19. VI. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-045

Fixsenia watarii

Male Wanta, Taiwan 23. V. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-046

Fixsenia watarii

Female Wushe, Taiwan 18. VII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-047

Fixsenia watarii

Female Renai, Taiwan 2. VI. 2005 S. Igarashi
IGA-Ly3048-048

Fixsenia watarii

Male Yunnan, China 2. VII. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3048-049

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 19. IV. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3048-050

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 15. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-051

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 27. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-052

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 21. III. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-053

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 14. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-054

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 14. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-055

Fixsenia austrina

Male Lushan, Taiwan 19. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-056

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 2. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-057

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 14. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-058

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 14. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-059

Fixsenia austrina

Male Guguan, Taiwan 14. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-060

Fixsenia austrina

Female Guguan, Taiwan 18. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-061

Fixsenia austrina

Female Meiyuan, Taiwan 3. III. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3048-062

Fixsenia austrina

Female Guguan, Taiwan 18. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-063

Fixsenia austrina

Female Guguan, Taiwan 15. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-064

Fixsenia austrina

Female Guguan, Taiwan 14. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-065

Fixsenia ilicis

Male San Juan, Turkey ? 20. VII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3048-066

Fixsenia ilicis

Male San Juan, Turkey ? 17. VII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3048-067

Fixsenia ilicis

Male San Juan, Turkey ? 17. VII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3048-068

Fixsenia ilicis

Female San Juan, Turkey ? 18. VII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3048-069

Fixsenia eximia

Male Li Jiang, Yunnan, China 24. VI. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3048-070

Deudorix rapaloides

Male Cameron Highland, Malaysia 24. XII. 1986 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-071

Fixsenia formosana

Male Puli, Taiwan 15. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-072

Fixsenia formosana

Male Paling, Taiwan 14. V. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3048-073

Fixsenia formosana

Male Paling, Taiwan 30. V. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3048-074

Fixsenia formosana

Male Paling, Taiwan 29. V. 1987 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-075

Fixsenia formosana

Male S. Igarashi
IGA-Ly3048-076

Fixsenia formosana

Female Puli, Taiwan 19. IV. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3048-077

Fixsenia formosana

Female Pa ling, Taiwan 29. V. 1987 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-078

Fixsenia formosana

Female Puli, Taiwan 13. IV. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3048-079

Fixsenia phyllodendri

Male Harbin, Heilongjiang, China 23. VI. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3048-080

Fixsenia phyllodendri

Male Harbin, Heilongjiang, China 17. VII. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3048-081

Fixsenia phyllodendri

Female 23. VI. 1940 S. Igarashi
IGA-Ly3048-082

Fixsenia phyllodendri

Male 22. VI. 1941 S. Igarashi
IGA-Ly3048-083

Fixsenia inouei

Male Mongolia 5. VII. 1902 S. Igarashi
IGA-Ly3048-084

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 15. IV. 1999 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-085

Fixsenia tanakai

Male Wushe, Taiwan 20. V. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-086

Fixsenia tanakai

Male Songgang, Taiwan 23. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3048-087

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 26. IV. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3048-088

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 25. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-089

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 25. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-090

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 25. IV. 1999 S. Igarashi
IGA-Ly3048-091

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 25. IV. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3048-092

Fixsenia tanakai

Male Nanshanchi, Wushow, Taiwan 7. V. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3048-093

Fixsenia tanakai

Male Songgang, Taiwan 23. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3048-094

Fixsenia tanakai

Male Hewang Shan, Taiwan 8. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3048-095

Fixsenia tanakai

Male Wanta, Taiwan 2. V. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3048-096

Fixsenia tanakai

Male Renai, Taiwan 24. V. 1995 S. Igarashi
IGA-Ly3048-097

Fixsenia tanakai

Female Wanta, Taiwan 28. IV. 1988 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-098

Fixsenia tanakai

Female Wanta, Taiwan 27. IV. 1989 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3048-099

Fixsenia tanakai

Female Songgang, Taiwan 21. V. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-100

Fixsenia tanakai

Female Songgang, Taiwan 21. V. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3048-101

Fixsenia tanakai

Female Ho wang shan, Nan tou Hsien, Taiwan 8. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3048-102

Fixsenia eximia

Male Guguan, Taiwan 26. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-103

Fixsenia eximia

Female Guguan, Taiwan 6. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3048-104

Fixsenia eximia

Male Kyonggi-do, Korea 26. VII. S. Igarashi
IGA-Ly3048-105

Fixsenia eximia

Female Kyonggi-do, Korea 19. VII. S. Igarashi
IGA-Ly3048-106

Fixsenia eximia

Female Kyonggi-do, Korea 19. VII. S. Igarashi
IGA-Ly3048-107

Fixsenia abdominalis

Male Amadiya, Iraq 11. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3048-108

Fixsenia abdominalis

Male Homburg, Germany 18. VII. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3048-109

Fixsenia deria

Male Paghman, E. Afghanistan 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3048-110

Fixsenia ilicis

Male Amadiya, Iraq 1. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3048-111

Fixsenia ilicis

Male 16. VI. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3048-112

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan 3. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-113

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan 5. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-114

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan 3. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-115

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan 5. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-116

Callophyrs ferrea

Female Katsunuma, Yamanashi, Japan 18. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-117

Callophyrs ferrea

Male Mitake, Tokyo, Japan 5. IV. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3048-118

Callophyrs ferrea

Male Nakatsugawa, Kanagawa, Japan 11. IV. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3048-119

Callophyrs ferrea

Female Nakatsugawa, Kanagawa, Japan 12. IV. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3048-120

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-121

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. . IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-122

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-123

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-124

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-125

Callophyrs ferrea

Female Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 2. IV. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3048-126

Callophyrs ferrea

Female Katsunuma, Yamanashi, Japan 4. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-127

Callophyrs ferrea

Male Miyake, Yahata, Kyoto, Japan 3. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-128

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan S. Igarashi
IGA-Ly3048-129

Callophyrs ferrea

Male Katsunuma, Yamanashi, Japan S. Igarashi
IGA-Ly3048-130

Callophyrs ferrea

Male Pyongyang, N.Korea 30. IV. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3048-131

Callophyrs ferrea

Female Moyhyang, N. Korea 4. V. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3048-132

Callophyrs ferrea

Female Kaesong, N. Korea 7. V. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3048-133

Callophyrs ferrea

Female S. Igarashi
IGA-Ly3048-134

Callophyrs ferrea

Female Katsunuma, Yamanashi, Japan 12. V. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3048-135

Callophyrs ferrea

Male S. Igarashi
IGA-Ly3048-136

Ahalbergia leechi

Male Khasi Hill, Assam, India III. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-137

Ahalbergia leechi

Male Khasi Hill, Assam, India 12. V. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-138

Ahalbergia leechi

Male Khasi Hill, Assam, India III. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3048-139

Ahlbergia frivaldsky

Male Moyhyang, N.Korea 7. V. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3048-140

Ahlbergia pratti

Male Hajiang, N. E. Vietnam V-VI. 2003 S. Igarashi
IGA-Ly3048-141

Ahlbergia pratti

Female Hajiang, N. E. Vietnam V-VI. 2003 S. Igarashi
IGA-Ly3048-142

Ahlbergia pratti

Female Xamneua, Laos 23. II. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3048-143

Ahlbergia pratti

Male Kunming 2,300m, Yunnan, China 5. IV. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3048-144

Ahlbergia circe

Male Kunming 2,300m, Yunnan, China 5. IV. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3048-145

Satrium myrtale

Male Sedre, N. Lebanon 18. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3048-146

Callophrys nubi

Male Ostia, C. Italy 16. III. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3048-147

Callophrys avis

Male Amadiya, Iraq 14. V. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3048-148

Callophrys avis

Male Amadiya, Iraq 10. V. 1970 S. Igarashi