>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3042

68matching. Displaying : 1 - 68


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3042-001

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-002

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-003

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-004

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-005

Zeltus amasa

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-006

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-007

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-008

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-009

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-010

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-011

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-012

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-013

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-014

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-015

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-016

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-017

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-018

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3042-019

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3042-020

Zeltus amasa

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3042-021

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-022

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-023

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-024

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-025

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-026

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-027

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-028

Zeltus amasa

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-029

Zeltus amasa

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-030

Zeltus amasa

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-031

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-032

Zeltus amasa

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-033

Zeltus amasa

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-034

Zeltus amasa

Male Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-035

Zeltus amasa

Male Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-036

Zeltus amasa

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3042-037

Zeltus amasa

Male Majitar, Darjeeling, N. India 21. VII. 1969 S. Igarashi
IGA-Ly3042-038

Zeltus amasa

Male Majitar, Darjeeling, N. India 21. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3042-039

Zeltus amasa

Male Majitar, Darjeeling, N. India 24. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3042-040

Zeltus amasa

Male Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-041

Zeltus amasa

Male Khasi Hill, Assam, India IV. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-042

Zeltus amasa

Female Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3042-043

Zeltus amasa

Male Chieng Mai, Thailand S. Igarashi
IGA-Ly3042-044

Zeltus amasa

Male Chieng Mai, Thailand IV. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3042-045

Zeltus amasa

Male Laos 24. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3042-046

Hypolycaena erylus

Female Vientiane, Laos 19. XI. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3042-047

Zeltus amasa

Male Laos 29. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3042-048

Zeltus amasa

Male Hin Huup, Vientiane, Laos 7. V. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3042-049

Zeltus amasa

Male Dam Sum, Vientiane, Laos 4. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3042-050

Eooxylides tharis

Male Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-051

Eooxylides tharis

Male Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-052

Eooxylides tharis

Male Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-053

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3042-054

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 22. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3042-055

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 20. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-056

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 22. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-057

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 20. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-058

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 8. VII. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-059

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia XI. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3042-060

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 3. V. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3042-061

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 12. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-062

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-063

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-064

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia 3. II. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-065

Eooxylides tharis

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3042-066

Eooxylides tharis

Male Simpang ke Hutan, Tapah, Malaysia 22. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-067

Eooxylides tharis

Male Simpang ke Hutan, Tapah, Malaysia 13. VII. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3042-068

Eooxylides tharis

Male Doi Suthep, N. Thailand 18. VI. 1965 S. Igarashi