>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3036

60matching. Displaying : 1 - 60


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3036-001

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-002

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-003

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-004

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-005

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-006

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-007

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-008

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-009

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-010

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-011

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3036-012

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3036-013

Cheritra pallida

Female Poling, Borneo, Malaysia 30. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3036-014

Cheritra pallida

Female Cameron Highland, Malaysia 19?? S. Igarashi
IGA-Ly3036-015

Cheritra pallida

Female 6 mile from Tapha, Cameron Highland, Malaysia 17. VI. 1993 S. Igarashi
IGA-Ly3036-016

Cheritra pallida

Female Gede, Java, Indonesia 4. XII. 1962 S. Igarashi
IGA-Ly3036-017

Cheritra pallida

Male Langkawi, Malaysia 20. II. 2003 S. Igarashi
IGA-Ly3036-018

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia XI. 1973
IGA-Ly3036-019

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3036-020

Cheritra pallida

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3036-021

Cheritra pallida

Male Tapah, Malaysia 1. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3036-022

Cheritra pallida

Male Phuntsoling, Bhutan 16. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3036-023

Cheritra pallida

Male Phuntsoling, Bhutan 16. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3036-024

Cheritra pallida

Female Kedah, Malaysia 21. VI. 1996 S. Igarashi
IGA-Ly3036-025

Cheritra freja

Female Lower Nadogani, Nilgiri, S.India 13. VII. 2003 S. Igarashi
IGA-Ly3036-026

Ticherra acte

Male Majitar, Darjeeling, N. India 24. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3036-027

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-028

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3036-029

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-030

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-031

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-032

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-033

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-034

Ticherra acte

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-035

Ticherra acte

Male
IGA-Ly3036-036

Ticherra acte

Female Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-037

Ticherra acte

Female Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3036-038

Ticherra acte

Female Khasi Hill, Assam, India 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3036-039

Ticherra acte

Male
IGA-Ly3036-040

Cheritra pallida

Male Phuntsoling, Bhutan 16. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3036-041

Eooxylides meduana

Male 12. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3036-042

Eooxylides meduana

Male Lomgon, Bohol, Philippines 13. IX. 1967
IGA-Ly3036-043

Drina maneia

Female Kharong Naka, Thailand 18. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3036-044

Cheritra freja

Female Se bang Fuai, Laos 6. XII. 1974 S. Ikeda
IGA-Ly3036-045

Bindahara phocides

Male Cameron Highland, Malaysia 2. XII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3036-046

Bindahara phocides

Male Cameron Highland, Malaysia 7. II. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3036-047

Bindahara phocides

Male Cameron Highland, Malaysia 19. VII. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3036-048

Bindahara phocides

Female Cameron Highland, Malaysia 12. XII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3036-049

Thrix scopla

Female Cameron Highland, Malaysia 4. IV. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3036-050

Thrix scopla

Female Cameron Highland, Malaysia II. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3036-051

Neocheritra amrita

Female Singapore 5. II. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3036-052

Cheritra orpheus

Male Boac, Marindque, Philippines V. 1973
IGA-Ly3036-053

Cheritra orpheus

Male Boac, Marindque, Philippines IX. 1973
IGA-Ly3036-054

Cheritra orpheus

Male Boac, Marindque, Philippines VI. 1973
IGA-Ly3036-055

Cheritra orpheus

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 19. III. 1965 M. Harada
IGA-Ly3036-056

Cheritra orpheus

Female Boac, Marindque, Philippines VII. 1973
IGA-Ly3036-057

Cheritra orpheus

Female Boac, Marindque, Philippines VII. 1973
IGA-Ly3036-058

Cheritra orpheus

Female Boac, Marindque, Philippines VIII. 1973
IGA-Ly3036-059

Cheritrella truncipennis

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 16-22. VI. 1963
IGA-Ly3036-060

Cheritrella truncipennis

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 9. VI. 1963 S. Igarashi