>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3035

136matching. Displaying : 1 - 136


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3035-001

Horaga onyx

Male Marinduque, Luzon Philippines V. 1987
IGA-Ly3035-002

Horaga onyx

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 26. III. 1972 Y. Gunji
IGA-Ly3035-003

Horaga onyx

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 28. III. 1971
IGA-Ly3035-004

Horaga onyx

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 7. IV. 1971
IGA-Ly3035-005

Horaga onyx

Male
IGA-Ly3035-006

Horaga onyx

Male
IGA-Ly3035-007

Horaga onyx

Male
IGA-Ly3035-008

Horaga onyx

Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-009

Horaga onyx

Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-010

Horaga onyx

Male Puli, Taiwan 5. VIII. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-011

Horaga onyx

Male Puli, Taiwan 9. VIII. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-012

Horaga onyx

Male Puli, Taiwan 9. VIII. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-013

Horaga lefebvrei

Female Asin, Baguio, Luzon, Philippines 7. IV. 1971
IGA-Ly3035-014

Rhatinda amor

Male Calcutta, India 7. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3035-015

Rhatinda amor

Male Calcutta, India 7. IX. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3035-016

Rhatinda amor

Male Galle, Sri Lanka 16. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-017

Rhatinda amor

Male Galle, Sri Lanka 16. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-018

Horaga syrinx

Male Majitar, Darjeeling, N. India 22. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3035-019

Horaga syrinx

Male Puli, Taiwan 19. VIII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3035-020

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 1. II. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3035-021

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 4. XII. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3035-022

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 21. VIII. 1990 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-023

Horaga anytus

Male
IGA-Ly3035-024

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 28. I. 1991 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-025

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 19. VIII. 1990 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-026

Horaga anytus

Male Puli, Taiwan 24. IX. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3035-027

Horaga rarasana

Male Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-028

Horaga rarasana

Male Lala, Taiwan 25. VI. 1988 K. Morishita
IGA-Ly3035-029

Horaga rarasana

Female Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-030

Horaga rarasana

Female Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-031

Horaga rarasana

Female Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-032

Horaga rarasana

Female Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Ly3035-033

Horaga rarasana

Female Cameron Highland, Malaysia VII. 197?
IGA-Ly3035-034

Hypochlorosis antipha

Male Ilolo, Papua New Guinea 19. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3035-035

Hypochlorosis antipha

Male Ilolo, Papua New Guinea 17. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-036

Hypochlorosis antipha

Male Kokoda, Port Moresby, Papua New Guinea 24. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-037

Hypochlorosis antipha

Male Kokoda, Port Moresby, Papua New Guinea 7. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-038

Hypochlorosis antipha

Female Kokoda, Port Moresby, Papua New Guinea 9. XI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3035-039

Hypochlorosis antipha

Female Popondeta, Papua New Guinea 14. X. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3035-040

Hypochlorosis ancharia

Male Manokwari, Indonesia 13. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-041

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3035-042

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 27. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-043

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-044

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-045

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-046

Sinthusa chandrana

Female Teesta, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-047

Sinthusa chandrana

Female Teesta, Darjeeling, N. India 10. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-048

Sinthusa chandrana

Male Majitar, Darjeeling, N. India 21. VIII. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-049

Sinthusa chandrana

Male Puli, Taiwan 7. VI. 1994 S. Igarashi
IGA-Ly3035-050

Sinthusa chandrana

Male
IGA-Ly3035-051

Sinthusa chandrana

Male Hsin ren Kang, Nantou Hsien, Taiwan 4. VII. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3035-052

Sinthusa chandrana

Male Hewang, Taiwan 12. VI. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3035-053

Sinthusa chandrana

Male Paring, Taiwan 5. VIII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3035-054

Sinthusa chandrana

Male Paring, Taiwan 6. VIII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3035-055

Sinthusa chandrana

Male Teesta, Darjeeling, N. India 5. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3035-056

Sinthusa chandrana

Male
IGA-Ly3035-057

Hypothecla astyla

Male Balsahan, Palawan, Philippines 31. X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3035-058

Hypothecla astyla

Male Irawan, Palawan, Philippines 30. VI. 1974
IGA-Ly3035-059

Hypothecla astyla

Male Balsahan, Palawan, Philippines 31. X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3035-060

Hypothecla astyla

Male Matalangao, N.Palawan, Philippines 20. XI. 1978 Y. Gunji
IGA-Ly3035-061

Hypothecla astyla

Female Cameron Highland, Malaysia 18. III. 1972
IGA-Ly3035-062

Sinthusa malika

Male Salak, W. Java, Indonesia 14. IV. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3035-063

Sinthusa malika

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3035-064

Sinthusa malika

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3035-065

Drupadia araotina

Female Cameron Highland, Malaysia 22. II. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3035-066

Rapala zamona

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 8-10. VI. 1963
IGA-Ly3035-067

Rapala scintila

Male Miga, Nias, Indonesia 4. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3035-068

Hypolycaena merguia

Male Kundasan, Sabah, Borneo, Malaysia II. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3035-069

Araetos lapithis

Male Langkawi, Malaysia I. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3035-070

Araetos lapithis

Male Palawan, Philippines 11. X. 1996 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-071

Araetos lapithis

Female Poling, Borneo, Malaysia 30. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3035-072

Araetos lapithis

Female Palawan, Philippines 11. X. 1996 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-073

Sython nedymond

Female Laos 10. II. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3035-074

Sython micea

Female 28. III.
IGA-Ly3035-075

Sython nedymond

Female Langkawi, Malaysia I. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3035-076

Bindahara phocides

Male Boac, Marindque, Philippines IV. 1973
IGA-Ly3035-077

Bindahara phocides

Male Ambon, Indonesia 18. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-078

Bindahara phocides

Male Kokoda, Port Moresby, Papua New Guinea 19. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-079

Bindahara phocides

Male Kokoda, Port Moresby, Papua New Guinea 11. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-080

Eliotia jalindra

Male Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Ly3035-081

Eliotia jalindra

Male Cameron Highland, Malaysia III. 1979
IGA-Ly3035-082

Eliotia jalindra

Male Cameron Highland, Malaysia 20. VII. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3035-083

Eliotia jalindra

Male Cameron Highland, Malaysia V. 1979
IGA-Ly3035-084

Bindahara phocides

Female Kandy, Sri Lanka 23. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3035-085

Bindahara phocides

Female Banitimurung, S. Sulawesi, Indonesia 9. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-086

Hypolycaena sipylus

Male Sant Tomas, Luzon, Philippines 28. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3035-087

Hypolycaena sipylus

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 7. IV. 1971 Y. Gunji
IGA-Ly3035-088

Hypolycaena sipylus

Male Boac, Marindque, Philippines VII. 1973
IGA-Ly3035-089

Hypolycaena sipylus

Male Sant Tomas, Luzon, Philippines 28. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3035-090

Hypolycaena sipylus

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 9. IV. 1971 Y. Gunji
IGA-Ly3035-091

Hypolycaena sipylus

Male Asin, Baguio, Luzon, Philippines 18. III. 1972 Y. Gunji
IGA-Ly3035-092

Hypolycaena sipylus

Female Sant Tomas, Luzon, Philippines 28. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3035-093

Hypolycaena sipylus

Female Manila, Philippines 18. I. 1990 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-094

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 30. IV. 1983
IGA-Ly3035-095

Chliaria kina

Male Khasi Hill, Assam, India V. 197? S. Igarashi
IGA-Ly3035-096

Chliaria kina

Male Nanshanchi, Wushoe, Taiwan 20. VI. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3035-097

Chliaria kina

Male Guguan, Taiwan 10. VII. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3035-098

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 10-13. VIII. 1963
IGA-Ly3035-099

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 14-18. VIII. 1963
IGA-Ly3035-100

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 8-10. VI. 1963
IGA-Ly3035-101

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 8-10. VI. 1963
IGA-Ly3035-102

Chliaria kina

Male Chieng Mai, Thailand 20. IV. 1976
IGA-Ly3035-103

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 10-13. VIII. 1963
IGA-Ly3035-104

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 14-18. VIII. 1963
IGA-Ly3035-105

Chliaria kina

Male Godavari, Kathmandu, Nepal 8-10. VI. 1963
IGA-Ly3035-106

Chliaria kina

Female Lishan, Taiwan 20. VII. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3035-107

Chliaria xenia

Female Menado, Sulawesi, Indonesia 11. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3035-108

Chliaria xenia

Female Bantimurung, Sulawesi, Indonesia 27. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-109

Sinthusa chandrana

Female 12. IX. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3035-110

Chliaria othona

Male Cameron Highland, Malaysia 7. II. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3035-111

Chliaria othona

Male Chiang Dao, Thailand IV. 1980
IGA-Ly3035-112

Chliaria othona

Male Marinduque, Luzon Philippines XII. 1974
IGA-Ly3035-113

Chliaria othona

Male Cameron Highland, Malaysia IV. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3035-114

Chliaria othona

Male Kao Khiew, Cholburl, Philippines 6. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3035-115

Chliaria othona

Male Khasi Hills, Assam, India 1977
IGA-Ly3035-116

Chliaria othona

Male Dam Sum, Vientiane, Laos 4. VIII. 1974 S. Ikeda
IGA-Ly3035-117

Chliaria othona

Male Vang Vieng, Vientiane, Laos 17. XI. 1974 S. Ikeda
IGA-Ly3035-118

Chliaria othona

Male Fang, N. Thailand 13. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3035-119

Chliaria othona

Male Khasi Hills, Assam, India III. 1976
IGA-Ly3035-120

Chliaria othona

Male Chiang Dao, Chieng Mai, Thailand 1983
IGA-Ly3035-121

Chliaria balua

Male Cameron Highland, Malaysia 24. III. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3035-122

Chliaria nilgirica

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3035-123

Chliaria tora

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-124

Chliaria tora

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-125

Chliaria tora

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-126

Chliaria tora

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 7. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3035-127

Chliaria tora

Male Chieng Mai, Thailand 2. IX. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3035-128

Chliaria tora

Male Chieng Mai, Thailand 9. IX. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3035-129

Chliaria tora

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3035-130

Chliaria tora

Male Cameron Highland, Malaysia 19?? S. Igarashi
IGA-Ly3035-131

Actis mimeta

Male Mabira (4,000ft), C. Uganda 6. VIII. 1972
IGA-Ly3035-132

Hypochlorosis danis

Female Popondeta, Papua New Guinea 23. X. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-133

Hypochlorosis danis

Female Popondeta, Papua New Guinea 15. X. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3035-134

Hypochlorosis danis

Female Gamkunoro, Halmahera, Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3035-135

Hypochlorosis ancharia

Female Ambon Is., Indonesia 18. X. 1974
IGA-Ly3035-136

Chliaria kina

Male Godavari (1600m), Kathmandu, Nepal 16-22. VI. 1963