>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3033

23matching. Displaying : 1 - 23


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3033-001

Thamala marciana

Male Vientiane, Laos 12. III. 1997 S. Igarashi
IGA-Ly3033-002

Thamala marciana

Female Laksao, Laos 12. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3033-003

Thamala marciana

Female Laksao, Laos 8. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3033-004

Thamala marciana

Female Laksao, Laos 14. IV. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3033-005

Thamala marciana

Male Savannaket, Laos 22. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3033-006

Thamala marciana

Male Johol, Malaysia 21. III. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3033-007

Thamala marciana

Female Johol, Malaysia 21. III. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3033-008

Neomyrina nivea

Male Belitung, Indonesia 22. VIII. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3033-009

Neomyrina nivea

Male Belitung, Indonesia 14. IX. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3033-010

Neomyrina nivea

Female Belitung, Indonesia 26. VIII. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3033-011

Neomyrina nivea

Female Belitung, Indonesia 25. VIII. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3033-012

Neomyrina nivea

Female Belitung, Indonesia 23. VIII. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3033-013

Neomyrina nivea

Male Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-014

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-015

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-016

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-017

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-018

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-019

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-020

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-021

Neomyrina nivea

Female Langkawi, Malaysia II. 1990 S. Igarashi
IGA-Ly3033-022

Neomyrina nivea

Male Chieng Mai, Thailand 14. X. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3033-023

Neomyrina nivea

Male Chieng Mai, Thailand 13. X. 1991 S. Igarashi