>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3029

39matching. Displaying : 1 - 39


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3029-001

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-002

Arhopala apidanus

Male Brastagi (1,100m), Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3029-003

Arhopala apidanus

Male Brastagi (1,100m), Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3029-004

Arhopala apidanus

Male Brastagi (1,100m), Sumatera, Indonesia 25. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3029-005

Arhopala apidanus

Male Salak, Java, Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3029-006

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-007

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-008

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-009

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-010

Arhopala apidanus

Male Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-011

Arhopala apidanus

Male Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-012

Arhopala apidanus

Male Bogor, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-013

Arhopala apidanus

Female S. Igarashi
IGA-Ly3029-014

Arhopala apidanus

Female S. Igarashi
IGA-Ly3029-015

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-016

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-017

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-018

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-019

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-020

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-021

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-022

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-023

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-024

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-025

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-026

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-027

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-028

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-029

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-030

Arhopala apidanus

Female Gede, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-031

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3029-032

Arhopala apidanus

Female Salak, Java, Indonesia 10. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3029-033

Arhopala quercoides

Male Bantimurung, Sulawesi, Indonesia VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3029-034

Arhopala quercoides

Male Bantimurung, Sulawesi, Indonesia VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3029-035

Arhopala quercoides

Male Bantimurung, Sulawesi, Indonesia 6. VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3029-036

Arhopala democritus

Male Khao Chong, S. Thailand 26. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3029-037

Flos diardi

Female Cameron Highland, Malaysia IX. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3029-038

Iraota timoleon

Female Khasi Hill, Assam, India 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3029-039

Iraota timoleon

Male Hong Kong 29. XI. 1988 S. Igarashi