>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3023

107matching. Displaying : 1 - 107


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3023-001

Arhopala adriana

Female Chieng Mai, Thailand 2. VIII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-002

Arhopala adriana

Male Majitar River, Darjeeling, N. India 28. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3023-003

Arhopala asatha

Male Pengarengan, Bandung, W. Java, Indonesia 2. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-004

Arhopala diardi

Male Cameron Highland, Malaysia VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-005

Arhopala diardi

Female Cameron Highland, Malaysia IV. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3023-006

Arhopala irregularis

Male Talot, N. Celebes, Indonesia 29. IX. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3023-007

Arhopala irregularis

Male Talot, N. Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-008

Arhopala atosia

Male Khao Noi, Songkla, S. Thailand 28. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3023-009

Arhopala atosia

Male Johol, Malaya, Malaysia 25. IX. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3023-010

Flos areste

Male Khasi Hill, Assam, N. India V. S. Igarashi
IGA-Ly3023-011

Flos areste

Female Khasi Hill, Assam, N. India V. S. Igarashi
IGA-Ly3023-012

Flos areste

Male Khasi Hill, Assam, N. India 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3023-013

Arhopala antimuta

Female Keningau, Sabah, Borneo. N. Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-014

Arhopala antimuta

Female Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-015

Arhopala antimuta

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-016

Arhopala lycaenaria

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-017

Arhopala davisonii

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-018

Arhopala agrata

Female Tha Dua (170m), Laos 26. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-019

Arhopala sp.

Female Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-020

Arhopala cleander

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-021

Arhopala cleander

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-022

Arhopala centaurus

Male Dam Sum (180-200m), Vientiane, Laos 21. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-023

Arhopala centaurus

Male Dam Sum (180-200m), Vientiane, Laos 21. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-024

Arhopala centaurus

Male Cameron Highland, Malaysia IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-025

Arhopala centaurus

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-026

Arhopala centaurus

Female Cameron Highland, Malaysia IX. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-027

Arhopala centaurus

Female Cameron Highland, Malaysia III. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-028

Arhopala adoriana

Male Chieng Mai, N. Thailand 1. VIII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-029

Arhopala adoriana

Male Chieng Mai, N. Thailand 1. VIII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-030

Arhopala adoriana

Male Botanical Garden, Chieng Mai, N. Thailand 12. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3023-031

Arhopala adoriana

Female Chieng Mai, N. Thailand 1. VIII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-032

Arhopala muta

Male Cameron Highland, Malaysia VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-033

Arhopala muta

Male Mt. Gede, Java, Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-034

Arhopala muta

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-035

Arhopala tropaea

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-036

Arhopala tropaea

Male Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-037

Arhopala tropaea

Female Cameron Highland, Malaysia X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-038

Arhopala abseus

Male S. Leite Is., Philippines 7. III. S. Igarashi
IGA-Ly3023-039

Arhopala apidanus

Male Sanur, Bali Is., Indonesia 5. X. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3023-040

Arhopala agrata

Male Singapore 5. II. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-041

Arhopala ridleyi

Male Singapore 6. XI. 1964 S. Igarashi
IGA-Ly3023-042

Surendra florimel

Male Cameron Highland, Malaysia X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-043

Arhopala araxes

Female Talaud Is., Indonesia 13. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-044

Arhopala havilandi

Female Cameron Highland, Malaysia 19. II. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-045

Arhopala apidanus

Female Mt. Salak, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-046

Arhopala democritus

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-047

Arhopala borneensis

Female Cameron Highland, Malaysia XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-048

Arhopala eumorphus

Female Cameron Highland, Malaysia IV. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3023-049

Arhopala amphimuta

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-050

Arhopala agelastus

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-051

Arhopala agesias

Female Keningau, Sabah, Borneo, N. Malaysia II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-052

Arhopala staudingeri

Female Sugliao, Mindanao, Philippines 19. V. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3023-053

Arhopala phaenops

Male Tandag, Suligao, N. E. Mindanao S. Igarashi
IGA-Ly3023-054

Arhopala apidanus

Male Mt. Salak, Java, Indonesia 1. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-055

Arhopala opalina

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-056

Arhopala opalina

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-057

Arhopala fulla

Male Chieng Dao, Thailand 6. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-058

Arhopala fulla

Male Chieng Dao, Thailand 6. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-059

Arhopala fulla

Male Chieng Dao, Thailand 4. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-060

Arhopala agesilaus

Male Suligao, Mindanao Is., Philippines 22. V. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3023-061

Arhopala agesilaus

Female Tandag, Suligao, N. E. Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Ly3023-062

Arhopala elopura

Male BuenoVIsta, Marinduque, Philippines 10. IX. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-063

Arhopala alitaeus

Female Tandag, Suligao, N. E. Mindanao 27. VI. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3023-064

Arhopala silhetensis

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-065

Arhopala silhetensis

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3023-066

Arhopala alax

Female Chieng Dao, Thailand 4. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-067

Arhopala alax

Female Chieng Dao, Thailand 6. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-068

Arhopala alax

Male Chieng Dao, Thailand 6. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-069

Arhopala atrax

Female Cameron Highland, Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-070

Arhopala atrax

Male Chieng Mai, Thailand 10. XI. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-071

Arhopala moolaiana

Male Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-072

Arhopala moolaiana

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-073

Arhopala moolaiana

Male Singapore 5. II. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-074

Arhopala moolaiana

Male Singapore 25. XII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-075

Arhopala moolaiana

Male Singapore 5. II. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-076

Arhopala alax

Female Chieng Mai, Thailand 6. VIII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-077

Arhopala vihara

Female Keningau, Sabah, Borneo, N. Malaysia 1. VIII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-078

Arhopala vihara

Male Cameron Highland, Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-079

Arhopala vihara

Female Cameron Highland, Malaysia IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-080

Arhopala aedias

Female Bantimurung, Celebes Is., Indonesia I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3023-081

Arhopala sostrata

Male Bantimurung, Celebes Is., Indonesia VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-082

Arhopala sostrata

Female Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 16. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-083

Arhopala sostrata

Female Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 24. X. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-084

Arhopala sostrata

Male Talot, N. Celebes, Indonesia VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-085

Arhopala sostrata

Male Talot, N. Celebes, Indonesia 26. X. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3023-086

Arhopala quercoides

Female Bantimurung, Celebes Is., Indonesia 15. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-087

Arhopala bazalus

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines I. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3023-088

Arhopala bazalus

Female Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines 4. I. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3023-089

Arhopala bazalus

Female Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines 4. I. 1953 S. Igarashi
IGA-Ly3023-090

Arhopala bazalus

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines 16. V. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3023-091

Arhopala silhetensis

Male Tandag, Suligao, N. E. Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Ly3023-092

Arhopala sp.

Male Palopo, C. Celebes, Indonesia 12. X. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3023-093

Arhopala bazalus

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Ly3023-094

Arhopala bazalus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-095

Arhopala bazalus

Female Sung Kang, Nan Tou Hsien, Formosa 24. VII. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3023-096

Arhopala bazalus

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines 10. IV. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-097

Arhopala chamaeleona

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines I. 1983 S. Igarashi
IGA-Ly3023-098

Arhopala chamaeleona

Male Mt. Apo, S. Mindanao, Philippines 20. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3023-099

Arhopala chamaeleona

Male Boac, Marindque Is., Philippines IV. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-100

Arhopala allata

Male Tandag, Suligao, N. E. Mindanao S. Igarashi
IGA-Ly3023-101

Arhopala allata

Male Tandag, Suligao, N. E. Mindanao VI. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3023-102

Arhopala atrax

Male Cameron Highland, Malaysia X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-103

Arhopala abseus

Female Chieng Dao, Thailand 4. V. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3023-104

Arhopala allata

Male Catmon, Leyte Is., Philippines 29. VII. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3023-105

Arhopala allata

Male Keningau, Sabah, Borneo. N. Malaysia II. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3023-106

Arhopala allata

Male Boac, Marindque Is., Philippines VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3023-107

Arhopala allata

Chieng Mai, Thailand 1. VIII. 1978 S. Igarashi