>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3006

147matching. Displaying : 1 - 147


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3006-001

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 07 . V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-002

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 22. V. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3006-003

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 14. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-004

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-005

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 9. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-006

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 23. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-007

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 23. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-008

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 26. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-009

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-010

Hypochrysops polycletus

Male Ilolo (800m), S.E. New Guinea 28. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3006-011

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 5. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-012

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. IX 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-013

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 29. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-014

Hypochrysops polycletus

Male Tapini, New Guinea 25. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-015

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-016

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-017

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 16. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-018

Hypochrysops polycletus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 11. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-019

Hypochrysops polycletus

Male Brown River Side, 45km N. N. W. of Port Moresby, New Guinea 7. X. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3006-020

Hypochrysops polycletus

Male Ilolo (800m), S.E. New Guinea 28. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3006-021

Hypochrysops polycletus

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. V. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-022

Hypochrysops polycletus

Female Mamai Port Moresby S.E. New Guinea 5. II. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3006-023

Hypochrysops polycletus

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 7. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-024

Hypochrysops polycletus

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-025

Hypochrysops polycletus

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 26. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-026

Hypochrysops polycletus

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 21. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-027

Hypochrysops polycletus

Male Owen Stanley Range, S. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-028

Hypochrysops polycletus

Male Manokwari, West Irian, Indonesia 12. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-029

Hypochrysops plotinus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 2. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-030

Hypochrysops narcissus

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-031

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-032

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-033

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-034

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-035

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-036

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-037

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-038

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 4. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-039

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-040

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-041

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-042

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 2. VI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-043

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-044

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 4. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-045

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 10. VI. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-046

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 19. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-047

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-048

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 7. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-049

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 16. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-050

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-051

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-052

Hypochrysops pythiass

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 19. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-053

Hypochrysops pythiass

Male Ilolo (800m), S.E. New Guinea 24. IV. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3006-054

Hypochrysops pythiass

Male Wau, New Guinea 7. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3006-055

Hypochrysops pythiass

Male Waria Valley 2,500m Morobe, Papua New Gunea VI. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3006-056

Hypochrysops pythiass

Male Owen Stanley Range, S. New Guinea 24. IX. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-057

Hypochrysops epicurus

Male New Brighton, N.S.W. 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-058

Hypochrysops epicurus

Male New Brighton, N.S.W. 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-059

Hypochrysops epicurus

Male Mt. Brockman, Australia 16. XI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3006-060

Hypochrysops epicurus

Male Broken Head, N.S.W. Australia 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-061

Hypochrysops epicurus

Male New Brighton, N.S.W. 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-062

Hypochrysops epicurus

Male New Brighton, N.S.W. 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-063

Hypochrysops delicia

Male 17. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-064

Hypochrysops miskini

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 19. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-065

Hypochrysops miskini

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 21. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-066

Hypochrysops miskini

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 19. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-067

Hypochrysops miskini

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 19. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-068

Hypochrysops digglessi

Female Australia 9. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-069

Hypochrysops digglessi

Female Yeppoon, Qld. Australia 11. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-070

Hypochrysops digglessi

Female Yeppoon, Qld. Australia 11. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-071

Hypochrysops aristobul

Female Australia 8. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-072

Hypochrysops aristobul

Female Australia 10. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-073

Hypochrysops aristobul

Female Australia 10. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-074

Hypochrysops epicurus

Female New Brighton, N.S.W. 6. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-075

Pseudodipsas eone

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 31. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-076

Hypochrysops coelisparsus

Male Masio, Helezelulu, C. Nias, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3006-077

Hypochrysops appelles

Female Noodcate, Queensland, Australia 3. VII. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3006-078

Pseudodipsas eone

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 16. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-079

Pseudodipsas eone

Female Sogeri Papua New Guinea 15. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-080

Pseudodipsas eone

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 28. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-081

Hypochrysops arronica

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 25. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-082

Hypochrysops arronica

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 28. IX. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-083

Hypochrysops arronica

Female Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-084

Hypochrysops ignitis

Male Australia 9. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-085

Hypochrysops ignitis

Male Australia 8. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-086

Philiris harterti

Male
IGA-Ly3006-087

Philiris fulgens

Male Wau, New Guinea 6. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3006-088

Philiris fulgens

Male Kokoda Trail, New Guinea 29. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3006-089

Philiris fulgens

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 20. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-090

Philiris fulgens

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 24. VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-091

Philiris agatuba

Male Owen Stanley Range, S. New Guinea 20. VII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-092

Philiris helena

Male Kokoda Trail, Vic. Port Moresby, S.E. New Guinea 9. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-093

Candalides hyacinthinus

Male Expedstip, Ra Queensland, Australia 10. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-094

Candalides geminus

Male Expedstip, Ra Queensland, Australia 10. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-095

Candalides geminus

Male Expedstip, Ra Queensland, Australia 10. II. 1973
IGA-Ly3006-096

Candalides erinus

Female Iluka, N.S.W. 21. IV. 1973 A. Sibatani
IGA-Ly3006-097

Philiris aquamarinus

Male Wau, New Guinea 3. I. 1975 Y. Gunji
IGA-Ly3006-098

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkuro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-099

Philiris helena

Male Ternate, Is., Halmahera, Indonesia 27. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-100

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkuro, Halmahera Is., Indonesia 22. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-101

Philiris moira

Female Pety, Vic., Popondetta, Papua New Guinea 3. VIII. 1992 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-102

Philiris philotas

Male Ambon Is., Mollucas, Indonesia 1. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-103

Philiris agatha

Male Sogeri, Papua New Guinea 25. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-104

Philiris agatha

Female Kokoda Trail, Vic., Port Moresby, E. New Guinea 7. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-105

Philiris agatha

Female Kokoda Trail, Vic., Port Moresby, E. New Guinea 19. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-106

Candalides xanthospilos

Female Terrigal, N.S.W., Australia 18. III. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-107

Candalides xanthospilos

Male Expedstip, Ra Queensland, Australia 10. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-108

Paralucia aurifera

Female St. Marys, N.S.W., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-109

Paralucia aurifera

Female St. Marys, N.S.W., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-110

Paralucia aurifera

Female Blue Mts., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-111

Paralucia aurifera

Female Blue Mts., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-112

Paralucia aurifera

Female Blue Mts., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-113

Philiris monyigena

Male Kokoda Trail, Vic., Port Moresby, E. New Guinea 30. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-114

Philiris albibumerata

Male Kokoda Trail, Vic., Port Moresby, E. New Guinea 29. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-115

Philiris helena

Male Ternate Is., Halmahera, Indonesia 21. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-116

Philiris helena

Male Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 10. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-117

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-118

Philiris helena

Male Ternate Is., Halmahera, Indonesia 21. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-119

Philiris helena

Male K. Kalimata, Ternata Is., Indonesia 8. X. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-120

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-121

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-122

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 22. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-123

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-124

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 13. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-125

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 14. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-126

Philiris helena

Female Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 10. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-127

Philiris helena

Female Ternate Is., Halmahera, Indonesia 22. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-128

Philiris helena

Female Bachan Is., Indonesia 18. IV. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3006-129

Philiris helena

Male Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 15. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-130

Philiris helena

Male Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 9. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-131

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-132

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-133

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-134

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-135

Philiris helena

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-136

Philiris helena

Male Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 9. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-137

Philiris helena

Male Halmahera Is., Indonesia 4. X. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3006-138

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 11. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-139

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-140

Philiris helena

Female Obi, Is., Indonesia 17. IV. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3006-141

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-142

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 9. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-143

Philiris helena

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3006-144

Paralucia aurifera

Male St. Marys, N.S.W., Australia 3. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3006-145

Hypochrysops ignitus

Male Australia 11. I. 2002 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-146

Hypochrysops ignitus

Male Australia 10. I. 2001 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3006-147

Callidula sp.

Male Keningau, Borneo 12. IV. 1984 S. Igarashi