>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3003

142matching. Displaying : 1 - 142


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3003-001

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-002

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-003

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia 24. IV. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-004

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-005

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-006

Miletus boisduvali

Male Bogor, Java, Indonesia 25. II. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-007

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-008

Miletus boisduvali

Male Bogor, Java, Indonesia 13. II. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-009

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-010

Miletus boisduvali

Female Mt. Gede, Java, Indonesia 27. II. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-011

Miletus boisduvali

Female Bogor, Java, Indonesia 3. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-012

Miletus boisduvali

Female Mt. Gede, Java, Indonesia 10. VIII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3003-013

Miletus boisduvali

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-014

Miletus boisduvali

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-015

Miletus leos

Male Sangir Is., N. Sulawesi, Indonesia 30. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-016

Miletus leos

Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 5. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-017

Miletus symethus

Female Mt.Maquiling, Los Banos Laguna, Luzon Is., Philippines 7. V. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-018

Miletus melanion

Male Mt.Maquiling, Los Banos Laguna, Luzon Is., Philippines 25. III. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3003-019

Miletus symethus

Female Johol, Malaysia 25. IX. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-020

Miletus melanion

Male Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-021

Miletus melanion

Male Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-022

Miletus melanion

Female Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-023

Miletus melanion

Male Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-024

Miletus sp.

Male Obi Is., Indonesia 18. IV. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-025

Miletus sp.

Male Obi Is., Indonesia 17. IV. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-026

Miletus symethus

Female Mt. Gede, Java, Indonesia 17. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-027

Miletus leos

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 2. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-028

Miletus leos

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 28. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-029

Miletus leos

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 22. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-030

Miletus leos

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 23. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-031

Miletus leos

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 21. IX. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-032

Miletus leos

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 8. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-033

Miletus leos

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 4. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-034

Miletus sp.

Female Buru Is., Indonesia 10. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-035

Miletus sp.

Male Buru Is., Indonesia 10. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-036

Miletus sp.

Male Buru Is., Indonesia 10. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-037

Miletus sp.

Male Buru Is., Indonesia 10. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-038

Miletus sp.

Female Buru Is., Indonesia 7. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-039

Miletus symethus

Female Cameron Highland, Malaysia 31. XII. 1982 Yuji Suzuki
IGA-Ly3003-040

Miletus leos

Male Ambon Is., Indonesia 2. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-041

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 31. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-042

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 2. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-043

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 2. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-044

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 24. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-045

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 1. XI. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-046

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 31. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-047

Miletus leos

Female Ambon Is., Moluccas, Indonesia 31. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-048

Miletus leos

Female Sangir Is., N. Sulawesi, Indonesia 1. VII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-049

Miletus leos

Female Sangir Is., N. Sulawesi, Indonesia 30. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-050

Allotinus drumila

Female Chiengmai, Thailand 4. III. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3003-051

Miletus mallus

Female Fang, N. Thailand 13. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3003-052

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 29. VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3003-053

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-054

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 25. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3003-055

Miletus mallus

Female Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-056

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-057

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-058

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-059

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 1. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-060

Miletus mallus

Male Majitar, Darjeeling, N. India 2. VIII. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3003-061

Miletus mallus

Male Botanical Garden, Chieng Mai, Thailand 12. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3003-062

Miletus melanion

Male Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-063

Miletus melanion

Female Ilumabis, Mt. Apo, Cotabato, Mindanao Is., Philippines 08-12. III. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-064

Miletus boisduvali

Male Mt. Salak, Java, Indonesia 10. VIII. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3003-065

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-066

Miletus boisduvali

Male Bogor, Java, Indonesia 14. IX. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-067

Miletus boisduvali

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-068

Miletus boisduvali

Male Bogor, Java, Indonesia 16. III. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3003-069

Allotinus unicolor

Female Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-070

Allotinus unicolor

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-071

Allotinus unicolor

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-072

Allotinus unicolor

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-073

Allotinus unicolor

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-074

Allotinus unicolor

Male Laos 10. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-075

Miletus boisduvali

Male Laos 11. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-076

Miletus mallus

Female Chien Dao, Thailand IV. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3003-077

Miletus mallus

Female Laos 10. VIII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-078

Miletus mallus

Female Laos 13. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-079

Miletus boisduvali

Male Cameron Highland, Malaysia 31. XII. 1982 Yuji Suzuki
IGA-Ly3003-080

Miletus sarastes

Female Khao Chong, S. Thailand 24. VI. 1965 Y. Miyatake
IGA-Ly3003-081

Miletus sarastes

Female Mt. Gede, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Ly3003-082

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-083

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 7. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-084

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-085

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-086

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-087

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-088

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-089

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 1. IV. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3003-090

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 17. II. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3003-091

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 24. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-092

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-093

Miletus sarastes

Female Langkwai Is., Malaya I. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3003-094

Miletus sarastes

Female Johol, Malaysia 23. X. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-095

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 15. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-096

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 15. VI. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3003-097

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-098

Miletus sarastes

Female Langkwai Is., Malaya I. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3003-099

Miletus sarastes

Male Laos 24. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-100

Miletus sarastes

Female Langkwai Is., Malaya I. 2001 S. Igarashi
IGA-Ly3003-101

Miletus sarastes

Male Cameron Highland, Malaysia 28. III. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3003-102

Miletus strigatus

Male Cameron Highland, Malaysia 4. IV. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3003-103

Allotinus corbeti

Female Langkwai Is., Malaya 20. II. 2003 S. Igarashi
IGA-Ly3003-104

Allotinus unicolor

Male Laos 24. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-105

Miletus sarastes

Female Cameron Highland, Malaysia 28. IV. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3003-106

Allotinus samarensis

Male Palopo, C. Celebes, Indonesia 23. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-107

Allotinus samarensis

Female Palopo, C. Celebes, Indonesia 23. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-108

Allotinus macassarensis

Male Palopo, C. Celebes, Indonesia 21. III. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-109

Allotinus macassarensis

Female Palopo, C. Celebes, Indonesia 21. III. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-110

Allotinus macassarensis

Female Palopo, C. Celebes, Indonesia 22. III. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-111

Allotinus macassarensis

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 29. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-112

Allotinus macassarensis

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 29. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-113

Allotinus substrigosus

Male Laos 25. I. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-114

Allotinus substrigosus

Female Laos 6. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-115

Allotinus substrigosus

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 22. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-116

Allotinus unicolor

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-117

Allotinus macassarensis

Female Laos S. Igarashi
IGA-Ly3003-118

Allotinus panormis

Male Mt. Gede, W. Java, Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3003-119

Logania malayica

Male Khao Chong, S. Thailand 24. VI. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3003-120

Logania regina

Male Johol, Malaysia 18. IX. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-121

Logania massalia

Male Biromaru, Celebes, Indonesia 5. V. 1995 S. Igarashi
IGA-Ly3003-122

Logania massalia

Male Biromaru, Celebes, Indonesia 5. V. 1995 S. Igarashi
IGA-Ly3003-123

Logania massalia

Male Biromaru, Celebes, Indonesia 5. V. 1995 S. Igarashi
IGA-Ly3003-124

Allotinus fallax

Male Mt.Maquiling, Los Banos Laguna, Luzon Is., Philippines 20. X. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-125

Allotinus fallax

Female Hinunangan, S. Leyte Is., Philippines 21. I. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3003-126

Allotinus subviolaceus

Male Balsahan, Palawan Is., Philippines 11. IV. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-127

Allotinus subviolaceus

Female Balsahan, Palawan Is., Philippines 12. IV. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3003-128

Allotinus macassarensis

Male Bantimurung, S. Celebes Indonesia 24. VIII. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3003-129

Miletus leos

Male Halmahera Is., Moluccas Indonesia I. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3003-130

Miletus gallus

Female Cameron Highland, Malaysia VII. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3003-131

Miletus symethus

Female Flores Is., Indonesia 24. XI. 1977 S. Igarashi
IGA-Ly3003-132

Miletus melanion

Male Mantigui, Negros, Philippines 13. XI. 1978 Y. Gunji
IGA-Ly3003-133

Miletus gallus

Male Cameron Highland, Malaysia VII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-134

Miletus sp.

Male Bacan Is., Molucca, Indonesia 18. VIII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3003-135

Miletus melanion

Male Catmon, South Leyte, Philippines 1. VII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-136

Miletus melanion

Female Catmon, South Leyte, Philippines 2. VII. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-137

Miletus ancon

Male Namtha, Laos 19. IX. 1998 S. Igarashi
IGA-Ly3003-138

Allotinus fabius

Female Borneo, Malaysia 30. IV. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3003-139

Miletus gigantes

Female Chieng Mai, Thailand ? IX. 1978 S. Igarashi
IGA-Ly3003-140

Miletus ancon

Male Keningau, Sabah, Borneo, S. Malaysia 13. IX. 1980 S. Igarashi
IGA-Ly3003-141

Miletus ancon

Female Keningau, Sabah, Borneo, S. Malaysia 26. IV. 1981 S. Igarashi
IGA-Ly3003-142

Miletus sp.

Female Buru Is., Indonesia 10. IX. 1974 S. Igarashi