>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part IV. Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection, The University Museum, The University of Tokyo
Part IV.  Lepidoptera: Lycaenidae & Riodinidae

Motomu Teshirogi1, Motohiro Harada1, Hayato Ito1, Kazushi Harada1, Takashi Tanio2, Yasuhiro Ito1 & Masaya Yago1, 3

IGA- 3002

122matching. Displaying : 1 - 122


Registration No. Scientific name Sex Locality Date Collector Note
IGA-Ly3002-001

Pithecops dionistus

Male Pety, Popondetta, Papua New Ginea 8. I. 1993 Br. S. Igarashi
IGA-Ly3002-002

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 22. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-003

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-004

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 29. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-005

Pithecops dionistus

Male Ilolo, S.E. New Guinea 21. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3002-006

Pithecops dionistus

Male Tapini, New Guinea 26. XII. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-007

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 29. XII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3002-008

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-009

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-010

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 11. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-011

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 17. III. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-012

Pithecops dionistus

Male Ilolo, S.E. New Guinea 11. VI. 1971 S. Igarashi
IGA-Ly3002-013

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 1. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-014

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 16. V. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-015

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 1. I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-016

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 11. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-017

Pithecops dionistus

Male Kokoda Trail, New Guinea 17. III. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-018

Pithecops dionistus

Male Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 11. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-019

Pithecops dionistus

Male Tapini, New Guinea 26. XII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-020

Pithecops dionistus

Female Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 4. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-021

Pithecops dionistus

Female Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 10. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-022

Pithecops dionistus

Female Djailolo, Halmahera Is., Indonesia 11. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-023

Pithecops dionistus

Female Bacan Is., Indonesia 25. VIII. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3002-024

Pithecops dionistus

Female Ambon Is., Indonesia 27. X. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-025

Pithecops dionistus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 12. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-026

Pithecops dionistus

Male Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 22. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-027

Pithecops dionistus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 13. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-028

Pithecops dionistus

Female Mt. G. Gamkunoro, Halmahera Is., Indonesia 13. XI. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-029

Taraka hamada

Male Mt.Jonendake, Nagano, Japan 29. VII. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3002-030

Taraka hamada

Male Mt.Jonendake, Nagano, Japan 29. VII. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3002-031

Taraka hamada

Female Mt.Jonendake, Nagano, Japan 29. VII. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3002-032

Taraka hamada

Male Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia 13. IV. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3002-033

Taraka hamada

Male Pempuchi, Formosa 5. XI. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3002-034

Taraka hamada

Male Pempuchi, Formosa 5. XI. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3002-035

Taraka hamada

Male Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia 13. IV. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3002-036

Taraka hamada

Female Lushan Spa., Nantou County, Formosa 25. XII. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3002-037

Taraka hamada

Male Lushan Spa., Nantou County, Formosa 28. XII. 1992 S. Igarashi
IGA-Ly3002-038

Taraka hamada

Female Tam Dao, Vietnam 29. III. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3002-039

Taraka hamada

Female Tam Dao, Vietnam 5. III. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3002-040

Taraka hamada

Female Chendu, Sichuan, China 12. V. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-041

Taraka hamada

Male Chendu, Sichuan, China 12. V. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-042

Taraka hamada

Male Mt. Gede, Java, Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-043

Taraka hamada

Female Mt. Gede, Java, Indonesia 3. VII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-044

Taraka hamada

Male Majitar, Darjeeling, N. India 28. IV. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-045

Taraka hamada

Male Majitar, Darjeeling, N. India 15. V. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-046

Taraka hamada

Male Tiger Hill, N. India VII. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3002-047

Taraka hamada

Female Mt.Asama, Nagano, Japan 28. VII. 1984 S. Igarashi
IGA-Ly3002-048

Taraka mahanetra

Male Gentin Highland, Malaysia 2. X. 1989 S. Igarashi
IGA-Ly3002-049

Taraka mahanetra

Female Cameron Highland, Malaysia 17. I. 1987 S. Igarashi
IGA-Ly3002-050

Pithecops corvus

Female Urai, Formosa 8. IV. 1926 S. Igarashi
IGA-Ly3002-051

Pithecops corvus

Male Lahau, Formosa 23. IV. 1926 T. Kanou
IGA-Ly3002-052

Pithecops fulgens

Male Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-053

Pithecops fulgens

Male Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-054

Pithecops fulgens

Male Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-055

Pithecops fulgens

Male Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-056

Pithecops fulgens

Male Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-057

Pithecops fulgens

Female Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-058

Pithecops fulgens

Female Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-059

Pithecops fulgens

Female Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-060

Pithecops fulgens

Female Tsushima Is., Nagasaki, Japan 29. VI. 1956 S. Igarashi
IGA-Ly3002-061

Pithecops corvus

Male Manila, C. Philippines 25. III. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3002-062

Pithecops corvus

Male Manila, C. Philippines 25. III. 1965 S. Igarashi
IGA-Ly3002-063

Pithecops corvus

Male Bilar, Bohol Is., Philippines 12. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3002-064

Pithecops corvus

Female Bilar, Bohol Is., Philippines 12. IX. 1967 S. Ae
IGA-Ly3002-065

Pithecops corvus

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-066

Pithecops corvus

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-067

Pithecops corvus

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-068

Pithecops corvus

Male Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia 13. IX. 1980 S. Igarasi
IGA-Ly3002-069

Pithecops corvus

Male Cameron, Highland, Malaysia 20. III. 1978 Y. Gunji
IGA-Ly3002-070

Pithecops corvus

Male Hinunangan, S. Leyte Is., Philippines 14. I. 1979 S. Igarashi
IGA-Ly3002-071

Pithecops corvus

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-072

Pithecops corvus

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-073

Pithecops corvus

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-074

Pithecops corvus

Female Brastagi, Sumatera, Indonesia 16. III. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-075

Pithecops corvus

Male Mt. Gede, Java Is., Indonesia 02 . I. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-076

Pithecops corvus

Male Keningau, sabah, Borneo, S. Malaysia 7. II. 1974 Y. Gunji
IGA-Ly3002-077

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 23. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-078

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-079

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-080

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-081

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-082

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 22. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-083

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 23. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-084

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-085

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-086

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 24. I. 1966 S. Igarashi
IGA-Ly3002-087

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 19. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-088

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 21. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-089

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 21. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-090

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-091

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 23. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-092

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 22. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-093

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 18. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-094

Pithecops corvus

Male Cameron Highland, Malaysia 23. I. 1986 S. Igarashi
IGA-Ly3002-095

Pithecops phoenix

Female Menado, C. Celebes Is., Indonesia 19. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3002-096

Pithecops phoenix

Male Menado, C. Celebes Is., Indonesia 19. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3002-097

Pithecops phoenix

Male Menado, C. Celebes Is., Indonesia 19. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3002-098

Pithecops phoenix

Female Menado, C. Celebes Is., Indonesia 21. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3002-099

Pithecops phoenix

Female Macassar, S. Celebes, Indonesia 27. IX. 1954 S. Igarashi
IGA-Ly3002-100

Pithecops phoenix

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 7. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-101

Pithecops phoenix

Female Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 17. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-102

Pithecops phoenix

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 5. IV. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-103

Pithecops phoenix

Male Bantimurung, S. Celebes, Indonesia 17. VIII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-104

Pithecops phoenix

Female Buru Is., Indonesia 9. IX. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-105

Pithecops phoenix

Male Sangi Is., Indonesia 28. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3002-106

Pithecops phoenix

Male Sangi Is., Indonesia 28. VI. 1975 S. Igarashi
IGA-Ly3002-107

Pithecops phoenix

Male Menado, C. Celebes Is., Indonesia 19. II. 1967 S. Igarashi
IGA-Ly3002-108

Spalgis epius

Female Majitar, Darjeeling, N. India 25. IX. 1970 S. Igarashi
IGA-Ly3002-109

Spalgis epius

Female Teesta River, Darjeeling, N. India 5. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3002-110

Spalgis epius

Female Kandy, Ceylon 23. V. 1968 S. Igarashi
IGA-Ly3002-111

Spalgis epius

Male Brastagi, Sumatera, Indonesia 7. II. 1973 S. Igarashi
IGA-Ly3002-112

Spalgis epius

Male Kandy, Ceylon 16. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-113

Spalgis epius

Male Ooty, S. India 19. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-114

Spalgis epius

Female Teesta River, Darjeeling, N. India 7. IX. 1985 S. Igarashi
IGA-Ly3002-115

Spalgis epius

Male Chidyatapu, Andaman Is., India 6. X. 2004 S. Igarashi
IGA-Ly3002-116

Spalgis epius

Male Kaosing, Formosa 11. XI. 1976 S. Igarashi
IGA-Ly3002-117

Spalgis epius

Male Poling, Borneo 20. V. 1991 S. Igarashi
IGA-Ly3002-118

Spalgis epius

Male Galle, Ceylon 16. VII. 1974 S. Igarashi
IGA-Ly3002-119

Spalgis epius

Female Bantimurung S. Celebes Indonesia 8. XII. 1972 S. Igarashi
IGA-Ly3002-120

Liphyra brassolis

Male Kuching, Borneo 12. V. 1995 S. Igarashi
IGA-Ly3002-121

Liphyra brassolis

Female Borneo 11. III. 1988 S. Igarashi
IGA-Ly3002-122

Liphyra brassolis

Male Godavari, Kathumandu Valley, Nepal 3. VI. 1964 S. Igarashi