>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1291

19matching. Displaying : 1 - 19


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1291-001 Achillides pericles Male 6.iv.1980 Wetar Is., Lesser Sunda, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-002 Achillides pericles Female 18.x.1979 Wetar Is., Lesser Sunda, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-003 Achillides pericles Male iii.1974 Timor Is., Lesser Sunda, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-004 Achillides pericles Male 15.x.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-005 Achillides pericles Male 6.xi.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-006 Achillides pericles Male 1.xi.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-007 Achillides pericles Male 12.x.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-008 Achillides pericles Male 2.xi.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-009 Achillides pericles Male 21.x.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-010 Achillides pericles Male 6.xi.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-011 Achillides pericles Male 4.xi.1974 Camplong, N. E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-012 Achillides pericles Female 23.ii.1976 W.E. Kupang, Timor Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-013 Achillides pericles Male 28.ii.1979 Tanimbar Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-014 Achillides pericles Female 10.iii.1979 Tanimbar Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-015 Achillides pericles Female Tanimbar Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1291-016 Achillides pericles Male 11.iii.1974 S. Igarashi
IGA-Pa1291-017 Achillides pericles Male 16.iii.1974 S. Igarashi
IGA-Pa1291-018 Achillides pericles Male 11.iii.1974 S. Igarashi
IGA-Pa1291-019 Achillides pericles Male 13.iii.1974 S. Igarashi