>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1289

29matching. Displaying : 1 - 29


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1289-001 Achillides peranthus Male 29.viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-002 Achillides peranthus Male 30.iv.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-003 Achillides peranthus Male 27.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-004 Achillides peranthus Male 14.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-005 Achillides peranthus Male x.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-006 Achillides peranthus Male xi.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-007 Achillides peranthus Male 13.xii.1965 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-008 Achillides peranthus Male 21.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-009 Achillides peranthus Male 3.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-010 Achillides peranthus Male 9.viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-011 Achillides peranthus Male 15.viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-012 Achillides peranthus Male 2.vi.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-013 Achillides peranthus Male 2.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-014 Achillides peranthus Female 21.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-015 Achillides peranthus Male 15.viii.1972 S. Igarashi
IGA-Pa1289-016 Achillides peranthus Male x-xii.1969 S. W. Sulawesi, Indonesia H. Gerstner
IGA-Pa1289-017 Achillides peranthus Male 10.x.1978 Selayer Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-018 Achillides peranthus Male 19.viii.1974 S. Igarashi
IGA-Pa1289-019 Achillides peranthus Female 29.vi.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-020 Achillides peranthus Female 2.vii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-021 Achillides peranthus Female 12.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-022 Achillides peranthus Female 17.iv.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-023 Achillides peranthus Female 25.ii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-024 Achillides peranthus Female 20.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-025 Achillides peranthus Female 14.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-026 Achillides peranthus Female 10.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-027 Achillides peranthus Female 22.iii.973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-028 Achillides peranthus Female 14.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1289-029 Achillides peranthus Female 20.iii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi