>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1278

27matching. Displaying : 1 - 27


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1278-001 Achillides paris Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1278-002 Achillides paris Male iv.1964 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-003 Achillides paris Male iv.1964 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-004 Achillides paris Male iv.1964 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-005 Achillides paris Male iv.1964 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-006 Achillides paris Male 13.viii.1983 Shin tyu tou, Nan tou Hsien, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-007 Achillides paris Female 30.vi.1965 Puli, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-008 Achillides paris Female 4.viii.1984 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-009 Achillides paris Female iv.1964 Nanshanchi, Wushoe, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-010 Achillides paris Male 2.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-011 Achillides paris Male 6.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-012 Achillides paris Male 14.vi.1961 Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-013 Achillides paris Male 5.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-014 Achillides paris Male 5.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-015 Achillides paris Male 2.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-016 Achillides paris Male 14.vi.1961 Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-017 Achillides paris Female 12.vi.1961 Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-018 Achillides paris Female 6.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-019 Achillides paris Female 14.vi.1961 Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-020 Achillides paris Female 5.viii.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-021 Achillides paris Female 19.ix.1965 Br. Taipei, Taiwan S. Igarashi
IGA-Pa1278-022 Achillides paris Male 10.vii.1981 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1278-023 Achillides paris Male 10.vii.1981 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1278-024 Achillides paris Male 9.vii.1981 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1278-025 Achillides paris Female 14.xi.1966 Hong Kong, China S. Igarashi
IGA-Pa1278-026 Achillides paris Female 31.vii.1964 Hong Kong, China S. Igarashi
IGA-Pa1278-027 Achillides paris Female S. Igarashi No label.