>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1277

19matching. Displaying : 1 - 19


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1277-001 Achillides karna Male 11.iii.1992 Padang, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-002 Achillides karna Male 20.ii.1977 Atje, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-003 Achillides karna Male 22.viii.1996 Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1277-004 Achillides karna Male 20.viii.1996 Salakot, Palawan, Philippimes S. Igarashi
IGA-Pa1277-005 Achillides karna Male 20.viii.1996 Salakot, Palawan, Philippimes S. Igarashi
IGA-Pa1277-006 Achillides karna Male 30.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-007 Achillides karna Male 29.vii.2001 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-008 Achillides karna Male 11.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-009 Achillides karna Male 11.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-010 Achillides karna Male 30.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-011 Achillides karna Male 11.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-012 Achillides karna Male 20.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-013 Achillides karna Male 11.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-014 Achillides karna Female 20.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-015 Achillides karna Female 13.ix.2001 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-016 Achillides karna Female 11.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-017 Achillides karna Female 21.v.2002 Halimun, Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-018 Achillides karna Female 1989 W.Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1277-019 Achillides karna Female 1992 W.Java, Indonesia S. Igarashi