>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1275

37matching. Displaying : 1 - 37


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1275-001 Achillides krishna Male 9.v.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-002 Achillides krishna Male 12.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-003 Achillides krishna Male 9.v.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-004 Achillides krishna Male 12.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-005 Achillides krishna Female 19.vi.1985 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-006 Achillides krishna Male 23.iv.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-007 Achillides krishna Male 11.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-008 Achillides krishna Male 26.iv.1969 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-009 Achillides krishna Male 10.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-010 Achillides krishna Male 6.vii.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-011 Achillides krishna Male 5.v.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-012 Achillides krishna Male 26.iv.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-013 Achillides krishna Male 12.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-014 Achillides krishna Male 12.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-015 Achillides krishna Male 12.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-016 Achillides krishna Male 3.vii.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-017 Achillides krishna Male 11.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-018 Achillides krishna Male 3.vii.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-019 Achillides krishna Male 4.v.1969 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-020 Achillides krishna Male 12.v.1968 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-021 Achillides krishna Female 12.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-022 Achillides krishna Female 1.v.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-023 Achillides krishna Female 25.iv.1972 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-024 Achillides krishna Female 28.v.1986 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-025 Achillides krishna Female 26.iv.1986 Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-026 Achillides krishna Female 14.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-027 Achillides krishna Female 11.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-028 Achillides krishna Female 12.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-029 Achillides krishna Female 15.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1275-030 Achillides krishna Male 22.vi.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1275-031 Achillides krishna Female 2.vii.1963 Lhawn Pokri, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1275-032 Achillides krishna Male vi.2006 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1275-033 Achillides krishna Male 5.vi.2006 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1275-034 Achillides krishna Male vi.2006 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1275-035 Achillides krishna Male 18.v.2005 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1275-036 Achillides krishna Male 18.v.2005 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1275-037 Achillides krishna Female 14.viii.1986 Br. Tiger Hill, Darjeeling, N. India S. Igarashi