>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1272

6matching. Displaying : 1 - 6


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1272-001 Achillides syfanius Female vi.1982 Sinsing, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1272-002 Achillides syfanius Female Yunnan? S. Igarashi Sichuan ?
IGA-Pa1272-003 Achillides syfanius Male vi.1982 Sinsing, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1272-004 Achillides syfanius Female 20.v.2002 Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1272-005 Achillides syfanius Male vi.1982 Singsing, Szechowan, China S. Igarashi
IGA-Pa1272-006 Achillides syfanius Female 24.vi.2004 Br. Yunnan, China S. Igarashi