>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1266

17matching. Displaying : 1 - 17


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1266-001 Achillides hermeli Female vi.2005 Halcon, Mindoro, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-002 Achillides hermeli Female v.2007 Halcon, Mindoro, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-003 Achillides hermeli Female 16.iv.2000 Halcon, Mindoro, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-004 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-005 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-006 Achillides chikae Male 30.iii.1971 Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-007 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-008 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-009 Achillides chikae Male iv.1978 Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-010 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-011 Achillides chikae Male vi.1987 Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-012 Achillides chikae Male Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-013 Achillides chikae Male 27.iii.1971 Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-014 Achillides chikae Female Mt. Sant Thomas, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-015 Achillides chikae Female vi.1987 Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1266-016 Achillides chikae Male vi.1987 S. Igarashi
IGA-Pa1266-017 Achillides chikae Female vi.1987 S. Igarashi