>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1264

30matching. Displaying : 1 - 30


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1264-001 Achillides bianor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1264-002 Achillides bianor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1264-003 Achillides bianor Female 24.iv.1983 Rani Ban, Kathmandu, Nepal M. Harada
IGA-Pa1264-004 Achillides bianor Male 24.iv.1983 Rani Ban, Kathmandu, Nepal M. Harada
IGA-Pa1264-005 Achillides bianor Male 5.v.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-006 Achillides bianor Male 5.v.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-007 Achillides bianor Male 3.v.1968 Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-008 Achillides bianor Male 1981 Chiang Dao, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1264-009 Achillides bianor Male 16.xi.1985 Br. Punaka, W. Bhutan S. Igarashi
IGA-Pa1264-010 Achillides bianor Female 22.vi.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-011 Achillides bianor Male 21.vi.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-012 Achillides bianor Male 18.vi.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-013 Achillides bianor Female 20.vi.1968 Br. Mahadeo Pokhari, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-014 Achillides bianor Female 4.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-015 Achillides bianor Female 8.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-016 Achillides bianor Female 9.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-017 Achillides bianor Female 6.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-018 Achillides bianor Female 4.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-019 Achillides bianor Female 19.vi.1968 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-020 Achillides bianor Female 5.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-021 Achillides bianor Female 9.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-022 Achillides bianor Female 7.vii.1964 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-023 Achillides bianor Female 24.ix.1963 Br. Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-024 Achillides bianor Female x.1982 Br. Rani Ban, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-025 Achillides bianor Male ix.1982 Br. Rani Ban, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-026 Achillides bianor Male 22.ix.1963 Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-027 Achillides bianor Male x.1982 Br. Rani Ban, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-028 Achillides bianor Female 18.viii.1964 Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-029 Achillides bianor Male 19.ix.1963 Br. Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1264-030 Achillides bianor Female 3.x.1985 Br. Majitar River, Darjeeling, N. India S. Igarashi