>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1257

40matching. Displaying : 1 - 40


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1257-001 Achillides bianor Male 1.xii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-002 Achillides bianor Male 2.xi.2007 Br. Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-003 Achillides bianor Male 2.x.2007 Br. Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-004 Achillides bianor Male 2.xiii.2007 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-005 Achillides bianor Male 1.x.2007 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-006 Achillides bianor Male 8.xii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-007 Achillides bianor Male 2.viii.2007 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-008 Achillides bianor Male 27.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-009 Achillides bianor Male 28.vii.2009 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-010 Achillides bianor Male 27.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-011 Achillides bianor Male 25.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-012 Achillides bianor Male 24.iv.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-013 Achillides bianor Male 17.i.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-014 Achillides bianor Male 17.i.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-015 Achillides bianor Male 12.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-016 Achillides bianor Female 18.ii.2008 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-017 Achillides bianor Female 21.vii.2007 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-018 Achillides bianor Female 27.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-019 Achillides bianor Female 24.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-020 Achillides bianor Female 25.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-021 Achillides bianor Female 26.viii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-022 Achillides bianor Female 7.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-023 Achillides bianor Female 5.viii.2007 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-024 Achillides bianor Female 29.iv.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-025 Achillides bianor Female 17.iv.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-026 Achillides bianor Female 3.iv.1938 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-027 Achillides bianor Female 13.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-028 Achillides bianor Female 18.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-029 Achillides bianor Female 26.i.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-030 Achillides bianor Female 27.iii.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-031 Achillides bianor Female 13.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-032 Achillides bianor Male 3.iv.1938 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-033 Achillides bianor Male 11.i.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-034 Achillides bianor Male 26.viii.1962 Mt. Kara, Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-035 Achillides bianor Male 29.iii.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-036 Achillides bianor Male 29.iii.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-037 Achillides bianor Male 3.iv.1963 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-038 Achillides bianor Female 26.ii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-039 Achillides bianor Male 20.xii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1257-040 Achillides bianor Female 16.xii.1984 Ishigakijima Is., Okinawa, Japan S. Igarashi