>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1253

41matching. Displaying : 1 - 41


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1253-001 Achillides bianor Male 12.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-002 Achillides bianor Male 30.iii.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-003 Achillides bianor Male 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-004 Achillides bianor Male 6.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-005 Achillides bianor Male 6.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-006 Achillides bianor Male 16.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-007 Achillides bianor Male 19.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-008 Achillides bianor Male 15.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-009 Achillides bianor Male 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-010 Achillides bianor Male 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-011 Achillides bianor Female 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-012 Achillides bianor Female 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-013 Achillides bianor Female 25.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-014 Achillides bianor Female 4.xii.1966 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-015 Achillides bianor Female 22.vi.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-016 Achillides bianor Female 12.iii.1967 Br. Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-017 Achillides bianor Female 25.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-018 Achillides bianor Female 12.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-019 Achillides bianor Female 6.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-020 Achillides bianor Female 30.vii.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-021 Achillides bianor Male 15.vi.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-022 Achillides bianor Male 15.vi.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-023 Achillides bianor Male 30.vi.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-024 Achillides bianor Male 20.viii.1966 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-025 Achillides bianor Male 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-026 Achillides bianor Male 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-027 Achillides bianor Male 13.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-028 Achillides bianor Male 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-029 Achillides bianor Female 5.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-030 Achillides bianor Female 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-031 Achillides bianor Female 8.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-032 Achillides bianor Female 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-033 Achillides bianor Female 5.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-034 Achillides bianor Female 8.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-035 Achillides bianor Female 7.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-036 Achillides bianor Female 14.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-037 Achillides bianor Female 30.vii.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-038 Achillides bianor Female 30.vii.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-039 Achillides bianor Female 8.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-040 Achillides bianor Female 17.vi.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1253-041 Achillides bianor Female 5.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi