>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1251

17matching. Displaying : 1 - 17


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1251-001 Achillides bianor Male 18.viii.1966 Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-002 Achillides bianor Male 19.v.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-003 Achillides bianor Male 19.v.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-004 Achillides bianor Male 19.v.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-005 Achillides bianor Male 25.vi.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-006 Achillides bianor Male 18.iii.1966 Br. Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-007 Achillides bianor Male 4.iii.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-008 Achillides bianor Male 28.vi.1964 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-009 Achillides bianor Male 28.vi.1964 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-010 Achillides bianor Male 28.vi.1964 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-011 Achillides bianor Female 4.iii.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-012 Achillides bianor Female 23.vii.1962 Sounkyo, Hokkaido,Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-013 Achillides bianor Female 18.viii.1966 Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-014 Achillides bianor Female 18.viii.1966 Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-015 Achillides bianor Female 18.viii.1966 Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-016 Achillides bianor Female 23.vii.1966 Br. Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1251-017 Achillides bianor Female 26.vi.1966 Jozankei, Hokkaido, Japan S. Igarashi