>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1250

28matching. Displaying : 1 - 28


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1250-001 Menelaides alcmenor Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-002 Menelaides alcmenor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-003 Menelaides alcmenor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-004 Menelaides alcmenor Male v. Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-005 Menelaides alcmenor Male 12.v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-006 Menelaides alcmenor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-007 Menelaides alcmenor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-008 Menelaides alcmenor Male iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-009 Menelaides alcmenor Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-010 Menelaides alcmenor Male iv.1972 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-011 Menelaides alcmenor Male v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-012 Menelaides alcmenor Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-013 Menelaides alcmenor Female v. Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-014 Menelaides alcmenor Female v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-015 Menelaides alcmenor Female 12.v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1250-016 Menelaides alcmenor Male 31.v.1964 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-017 Menelaides alcmenor Male 11-16.vi.1963 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-018 Menelaides alcmenor Male 11-16.vi.1963 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-019 Menelaides alcmenor Male 8-10.vi.1963 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-020 Menelaides alcmenor Female 10.vi.1963 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-021 Menelaides alcmenor Male 31.v.1964 Godavari (1600 m), Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1250-022 Menelaides alcmenor Male vi.1980 Kangding (2700 m), Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-023 Menelaides alcmenor Male 30.v.2002 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-024 Menelaides alcmenor Male 18.vi.2001 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-025 Menelaides alcmenor Male 30.v.2002 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-026 Menelaides alcmenor Male vi.1980 Kangding, Sichuan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-027 Menelaides alcmenor Male 30.v.2002 Yunnan, China S. Igarashi
IGA-Pa1250-028 Menelaides alcmenor Female 12.v.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi