>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1240

21matching. Displaying : 1 - 21


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1240-001 Menelaides polymnestor Male 23.v.1968 Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-002 Menelaides polymnestor Male 19.v.1968 Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-003 Menelaides polymnestor Male 19.v.1968 Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-004 Menelaides polymnestor Male 13.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-005 Menelaides polymnestor Male ix.1975 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-006 Menelaides polymnestor Male 10.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-007 Menelaides polymnestor Male 9.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-008 Menelaides polymnestor Male 23.v.1968 Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-009 Menelaides polymnestor Male ix.1975 Kandra, Karar, S. W. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-010 Menelaides polymnestor Male ix.1975 Kandra, Karar, S. W. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-011 Menelaides polymnestor Male ix.1975 Kandra, Karar, S. W. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-012 Menelaides polymnestor Male ix.1975 Kandra, Karar, S. W. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-013 Menelaides polymnestor Male 10.vi.1977 Ghat Rd., Nilgiri, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-014 Menelaides polymnestor Male 22.ix.1977 Nilgiris Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-015 Menelaides polymnestor Male 13.vii.2003 Lower Nadogani, Nilgiri Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-016 Menelaides polymnestor Male 9.vii.1978 Ghat Rd., Nilgiri, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-017 Menelaides polymnestor Male 14.vii.2003 Lower Nadogani, Nilgiri Hill, S. India S. Igarashi
IGA-Pa1240-018 Menelaides polymnestor Female 13.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-019 Menelaides polymnestor Female S. Igarashi No label.
IGA-Pa1240-020 Menelaides polymnestor Female 16.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi
IGA-Pa1240-021 Menelaides polymnestor Female 17.vii.1968 Kandy, Sri Lanka S. Igarashi