>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1238

22matching. Displaying : 1 - 22


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1238-001 Menelaides ascalaphus Male 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-002 Menelaides ascalaphus Male 23.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-003 Menelaides ascalaphus Male 24.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-004 Menelaides ascalaphus Male 14.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-005 Menelaides ascalaphus Male 28.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-006 Menelaides ascalaphus Male 25.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-007 Menelaides ascalaphus Male 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-008 Menelaides ascalaphus Male 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-009 Menelaides ascalaphus Male 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-010 Menelaides ascalaphus Male 20.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-011 Menelaides ascalaphus Male 12.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-012 Menelaides ascalaphus Male 14.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-013 Menelaides ascalaphus Male 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-014 Menelaides ascalaphus Male 11.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-015 Menelaides ascalaphus Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-016 Menelaides ascalaphus Male 2.x.1993 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-017 Menelaides ascalaphus Male 2.x.1993 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-018 Menelaides ascalaphus Female 21.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-019 Menelaides ascalaphus Female 12.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-020 Menelaides ascalaphus Female 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-021 Menelaides ascalaphus Female 14.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1238-022 Menelaides ascalaphus Female 23.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi