>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1229

23matching. Displaying : 1 - 23


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1229-001 Menelaides memnon Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-002 Menelaides memnon Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-003 Menelaides memnon Female iii.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-004 Menelaides memnon Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-005 Menelaides memnon Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-006 Menelaides memnon Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-007 Menelaides memnon Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-008 Menelaides memnon Female iii.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-009 Menelaides memnon Female iv.1976 Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-010 Menelaides memnon Male 30.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-011 Menelaides memnon Male 22.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-012 Menelaides memnon Male 30.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-013 Menelaides memnon Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-014 Menelaides memnon Male 22.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-015 Menelaides memnon Male 30.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-016 Menelaides memnon Male 30.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-017 Menelaides memnon Male 2.v.1969 Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-018 Menelaides memnon Male 22.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-019 Menelaides memnon Male 20.v.1968 Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-020 Menelaides memnon Female 22.ix.1970 Majitar, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1229-021 Menelaides memnon Male 10.x.1963 Godavari, Kathmandu, Nepal S. Igarashi
IGA-Pa1229-022 Menelaides memnon Male 7.ix.1985 Teesta River, India S. Igarashi
IGA-Pa1229-023 Menelaides memnon Female 12.v.1969 Darjeeling, N. India S. Igarashi