>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1225

19matching. Displaying : 1 - 19


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1225-001 Menelaides memnon Male 6.iv.1966 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-002 Menelaides memnon Male 5.iv.1966 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-003 Menelaides memnon Male 26.vi.1969 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-004 Menelaides memnon Male 13.iv.1956 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-005 Menelaides memnon Male 3.viii.1954 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-006 Menelaides memnon Male 3.iv.1966 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-007 Menelaides memnon Male 22.viii.1958 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-008 Menelaides memnon Male 18.iv.1962 Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-009 Menelaides memnon Male 1.iv.1966 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-010 Menelaides memnon Female 4.iv.1977 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-011 Menelaides memnon Female 2.ix.1964 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-012 Menelaides memnon Female 18.iv.1962 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-013 Menelaides memnon Female 27.vi.1967 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-014 Menelaides memnon Female 5.viii.1954 Yamakawa, Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-015 Menelaides memnon Female 6.vii.1966 Br. Yakushima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-016 Menelaides memnon Female 5.viii.1954 Yamakawa, Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-017 Menelaides memnon Female 9.vii.1956 Kumamoto C., Kumamoto, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-018 Menelaides memnon Female 6.vii.1955 Hiroshima C., Hiroshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1225-019 Menelaides memnon Female 30.vi.1967 Br. Fukuoka C., Fukuoka, Japan S. Igarashi