>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1224

25matching. Displaying : 1 - 25


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1224-001 Menelaides memnon Male 23.iv.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-002 Menelaides memnon Male 31.v.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-003 Menelaides memnon Male 31.v.1967 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-004 Menelaides memnon Male 25.vii.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-005 Menelaides memnon Male 26.vii.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-006 Menelaides memnon Male 31.v.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-007 Menelaides memnon Male 30.iii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-008 Menelaides memnon Male 26.vii.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-009 Menelaides memnon Male 1.iv.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-010 Menelaides memnon Female 1.iv.1962 Br. Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-011 Menelaides memnon Female 22.iv.1960 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-012 Menelaides memnon Female 24.vii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-013 Menelaides memnon Female 5.iv.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-014 Menelaides memnon Female 31.v.1956 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-015 Menelaides memnon Female 27.iii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-016 Menelaides memnon Female 16.vii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-017 Menelaides memnon Female 21.vii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-018 Menelaides memnon Female 24.vii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-019 Menelaides memnon Female 8.viii.1966 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-020 Menelaides memnon Female 5.iv.1960 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-021 Menelaides memnon Female 29.vii.1962 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-022 Menelaides memnon Female 27.iii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-023 Menelaides memnon Female 27.iii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-024 Menelaides memnon Female 27.iii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1224-025 Menelaides memnon Female 3.vii.1961 Amamioshima Is., Kagoshima, Japan S. Igarashi