>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1216

16matching. Displaying : 1 - 16


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1216-001 Menelaides iswara Male Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-002 Menelaides iswara Male v.1972 Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-003 Menelaides iswara Male viii.1972 Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-004 Menelaides iswara Male viii.1967 Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-005 Menelaides iswara Male iii.1976 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-006 Menelaides iswara Male vii.2006 Harau, W. Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1216-007 Menelaides iswara Male viii.1967 Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-008 Menelaides iswara Female 25.ix.1977 Johor, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-009 Menelaides iswara Female x.1990 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-010 Menelaides iswara Female 25.ix.1977 Johor, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-011 Menelaides iswara Male 30.vii.1966 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-012 Menelaides iswara Male x.1990 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-013 Menelaides iswara Female iv.1989 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-014 Menelaides iswara Male 16.v.1987 Cameron Highland, 17 miles from Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-015 Menelaides iswara Female i.1973 Cameron Highland, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1216-016 Menelaides iswara Male iv.1967 Cameron Highland, Pahang, Malaysia S. Igarashi