>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1197

48matching. Displaying : 1 - 48


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1197-001 Menelaides polytes Male 26.iii.1973 Medan, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-002 Menelaides polytes Male 26.iii.1973 Medan, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-003 Menelaides polytes Male 26.iii.1973 Medan, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-004 Menelaides polytes Female 27.iii.1973 Medan, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-005 Menelaides polytes Female 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-006 Menelaides polytes Female 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-007 Menelaides polytes Male 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-008 Menelaides polytes Male 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-009 Menelaides polytes Male 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-010 Menelaides polytes Male 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-011 Menelaides polytes Female 25.iii.1973 Berastagi (1000 m), Lake Toba, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-012 Menelaides polytes Male 30.i.1973 Poring, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1197-013 Menelaides polytes Male 1.iii.1972 Poring, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1197-014 Menelaides polytes Male 23.x.1971 Poring, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1197-015 Menelaides polytes Male 12.iv.1966 Sanur, Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-016 Menelaides polytes Male 18.viii.1966 Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-017 Menelaides polytes Male 15.iv.1966 Sanur, Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-018 Menelaides polytes Male 1.iv.1966 Sanur, Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-019 Menelaides polytes Male 15.iii.1966 Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-020 Menelaides polytes Female 3.ix.1966 Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-021 Menelaides polytes Female 3.viii.1978 Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-022 Menelaides polytes Male 19.iv.1966 Sanur, Bali Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-023 Menelaides polytes Male 4.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-024 Menelaides polytes Male 17.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-025 Menelaides polytes Male 18.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-026 Menelaides polytes Male 23.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-027 Menelaides polytes Male 14.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-028 Menelaides polytes Female viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-029 Menelaides polytes Female 23.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-030 Menelaides polytes Female 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-031 Menelaides polytes Female 24.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-032 Menelaides polytes Male 17.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-033 Menelaides polytes Male 15.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-034 Menelaides polytes Male 26.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-035 Menelaides polytes Male 26.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-036 Menelaides polytes Male 25.iii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-037 Menelaides polytes Male 26.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-038 Menelaides polytes Male 26.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-039 Menelaides polytes Male x.1978 Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-040 Menelaides polytes Female 15.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-041 Menelaides polytes Female 23.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-042 Menelaides polytes Female 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-043 Menelaides polytes Female 12.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-044 Menelaides polytes Female 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-045 Menelaides polytes Female 28.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-046 Menelaides polytes Female 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-047 Menelaides polytes Female 16.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1197-048 Menelaides polytes Female x.1978 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi