>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1191

16matching. Displaying : 1 - 16


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1191-001 Menelaides schmeltzi Male 15.iv.1979 Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-002 Menelaides schmeltzi Female 17.iv.1979 Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-003 Menelaides schmeltzi Male 25-27.iv.1986 Viti, Levu, Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-004 Menelaides schmeltzi Male 19.ix.1969 Namarai, Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-005 Menelaides schmeltzi Female 19.ix.1969 Namarai, Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-006 Menelaides schmeltzi Female 25-27.iv.1986 Viti, Levu, Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-007 Menelaides schmeltzi Female 21.i.1979 New Zeiland, Australia S. Igarashi The locality is probably mistyped data.
IGA-Pa1191-008 Menelaides schmeltzi Female 4.iv.1979 Fiji S. Igarashi
IGA-Pa1191-009 Menelaides amynthor Male xi.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1191-010 Menelaides amynthor Male xi.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1191-011 Menelaides amynthor Male xi.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1191-012 Menelaides amynthor Male 24.viii.1986 New Caledonia S. Igarashi
IGA-Pa1191-013 Menelaides amynthor Male i.1978 Noumea, New Caledonia S. Igarashi
IGA-Pa1191-014 Menelaides amynthor Male ii.1978 Noumea, New Caledonia S. Igarashi
IGA-Pa1191-015 Menelaides amynthor Male x.1967 New Caledonia S. Igarashi
IGA-Pa1191-016 Menelaides amynthor Female ii.1978 Noumea, New Caledonia S. Igarashi