>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1169

38matching. Displaying : 1 - 38


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1169-001 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-002 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-003 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-004 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-005 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-006 Chilasa paradoxa Male 2.iv.1986 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-007 Chilasa paradoxa Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-008 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-009 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-010 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-011 Chilasa paradoxa Male Khasi Hills, Assam, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1169-012 Chilasa paradoxa Male 19.i.1986 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-013 Chilasa paradoxa Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-014 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-015 Chilasa paradoxa Male i.1972 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-016 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-017 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-018 Chilasa paradoxa Male i.1972 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-019 Chilasa paradoxa Female S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-020 Chilasa paradoxa Female 30.v.1987 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-021 Chilasa paradoxa Male 3.vii.1977 Anai, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1169-022 Chilasa paradoxa Male i.1986 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-023 Chilasa paradoxa Male ii.1986 Tapah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-024 Chilasa paradoxa Male iii.1976 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-025 Chilasa paradoxa Male iii.1976 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-026 Chilasa paradoxa Male 9.iii.1966 Kedah, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-027 Chilasa paradoxa Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-028 Chilasa paradoxa Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-029 Chilasa paradoxa Male 11.vi.1972 Salak, W. Java, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1169-030 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-031 Chilasa paradoxa Male i.1972 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-032 Chilasa paradoxa Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1169-033 Chilasa paradoxa Male iii.1976 S. Igarashi
IGA-Pa1169-034 Chilasa paradoxa Female ii.1976 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-035 Chilasa paradoxa Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-036 Chilasa paradoxa Female 15.ix.1985 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-037 Chilasa paradoxa Female Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1169-038 Chilasa paradoxa Female ii.1976 Cameron, Malaysia S. Igarashi