>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1163

23matching. Displaying : 1 - 23


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1163-001 Chilasa clytia Male 25.vi.1960 Guangdong, China S. Igarashi
IGA-Pa1163-002 Chilasa clytia Male 24.iv.1960 Guangdong, China S. Igarashi
IGA-Pa1163-003 Chilasa clytia Male 27.iv.1960 Guangdong, China S. Igarashi
IGA-Pa1163-004 Chilasa clytia Male 16.xi.1966 Br. Hong Kong, China S. Igarashi
IGA-Pa1163-005 Chilasa clytia Male 14.vi.1975 Ban Y Lay (170 m), Vientiane, Laos S. Igarashi
IGA-Pa1163-006 Chilasa clytia Male 13.iv.1974 Lak Kao (320 m), Luang Prabang, Laos S. Igarashi
IGA-Pa1163-007 Chilasa clytia Female Fang, Chiang Mai, N. Thailand Morimoto
IGA-Pa1163-008 Chilasa clytia Female 2.vii.1958 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1163-009 Chilasa clytia Female 22.vi.1958 Doi Saket, Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1163-010 Chilasa clytia Male 22.vi.1967 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1163-011 Chilasa clytia Male 6.xii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1163-012 Chilasa clytia Male 9.vi.1966 Zamboanga, Mindanao, Philippines Renji Wada
IGA-Pa1163-013 Chilasa clytia Male 23.iv.1967 Zamboanga, Mindanao, Philippines O. Torena
IGA-Pa1163-014 Chilasa clytia Male 10.iv.1966 Zamboanga, Mindanao, Philippines Renji Wada
IGA-Pa1163-015 Chilasa clytia Male 3.iv.1966 Zamboanga, Mindanao, Philippines Renji Wada
IGA-Pa1163-016 Chilasa clytia Male 9.xii.1973 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1163-017 Chilasa clytia Male 3.v.1966 Asin Hot Spring, 40km from Baguio, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1163-018 Chilasa clytia Male 1976 Marinduque Is., Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1163-019 Chilasa clytia Male 25.vii.1970 Majitar River, Darjeeling, N. India S. Igarashi
IGA-Pa1163-020 Chilasa clytia Female 14.v.1968 S. Igarashi
IGA-Pa1163-021 Chilasa clytia Female Ceylon Is. (Sri Lanka) S. Igarashi
IGA-Pa1163-022 Chilasa clytia Male 16.vii.1958 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi
IGA-Pa1163-023 Chilasa clytia Female 8.viii.1958 Chiang Mai, N. Thailand S. Igarashi