>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1159

29matching. Displaying : 1 - 29


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1159-001 Paranticopsis encelades Male 13.iv.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-002 Paranticopsis encelades Male 14.iv.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-003 Paranticopsis encelades Male 5.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-004 Paranticopsis encelades Male 12.vi.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-005 Paranticopsis encelades Male 2.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-006 Paranticopsis encelades Male 8.viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-007 Paranticopsis encelades Male 14.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-008 Paranticopsis encelades Male 4.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-009 Paranticopsis encelades Male 2.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-010 Paranticopsis encelades Male 22.vi.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-011 Paranticopsis encelades Male 13.vi.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-012 Paranticopsis encelades Male iv.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-013 Paranticopsis encelades Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-014 Paranticopsis encelades Male 2.x.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-015 Paranticopsis encelades Male 14.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-016 Paranticopsis encelades Male 5.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-017 Paranticopsis encelades Male 2.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-018 Paranticopsis encelades Male 2.x.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-019 Paranticopsis encelades Male 9.iv.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-020 Paranticopsis encelades Male 7.vii.1974 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-021 Paranticopsis encelades Male 4.ix.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-022 Paranticopsis encelades Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-023 Paranticopsis encelades Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-024 Paranticopsis encelades Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-025 Paranticopsis encelades Male 23.v.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-026 Paranticopsis encelades Male 9.vii.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-027 Paranticopsis encelades Male S. Igarashi No label.
IGA-Pa1159-028 Paranticopsis encelades Male 19.ix.1983 Peleng Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1159-029 Paranticopsis encelades Female 4.x.1983 Peleng Is., Indonesia S. Igarashi