>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1150

24matching. Displaying : 1 - 24


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1150-001 Graphium milon Male 24.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-002 Graphium milon Male 23.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-003 Graphium milon Male 18.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-004 Graphium milon Male 23.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-005 Graphium milon Male 24.ii.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-006 Graphium milon Male 24.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-007 Graphium milon Male 20.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-008 Graphium milon Male 24.i.1975 Palopo C., Celebes, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-009 Graphium milon Male 27.v.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-010 Graphium milon Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-011 Graphium milon Female 7.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-012 Graphium milon Female 24.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-013 Graphium milon Female 27.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-014 Graphium milon Female 19.ii.1967 Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-015 Graphium milon Male 28.ii. Menado, N. Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-016 Graphium milon Female 27.vi.1975 Sangi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-017 Graphium milon Male 27.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-018 Graphium milon Male 26.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-019 Graphium milon Male 3.iii.1976 Bacan Is., Moluccas, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-020 Graphium milon Male 22.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-021 Graphium milon Male 23.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-022 Graphium milon Male 26.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-023 Graphium milon Male 26.vi.1973 Seram Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1150-024 Graphium milon Male 11.xi.1975 Seram Is., Indonesia S. Igarashi