>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1146

49matching. Displaying : 1 - 49


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1146-001 Graphium sarpedon Female 11.iv.1961 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-002 Graphium sarpedon Female 4.iv.1961 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-003 Graphium sarpedon Male 23.iv.1964 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-004 Graphium sarpedon Female 14.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-005 Graphium sarpedon Male 18.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-006 Graphium sarpedon Male 14.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-007 Graphium sarpedon Male 17.v.1961 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-008 Graphium sarpedon Male 18.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-009 Graphium sarpedon Male 19.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-010 Graphium sarpedon Male 19.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-011 Graphium sarpedon Male 2.iv.1960 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-012 Graphium sarpedon Female 21.iv.1960 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-013 Graphium sarpedon Female 12.v.1960 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-014 Graphium sarpedon Female 24.iv.1960 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-015 Graphium sarpedon Female 24.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-016 Graphium sarpedon Male 19.iv.1964 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-017 Graphium sarpedon Female 4.v.1960 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-018 Graphium sarpedon Female 23.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-019 Graphium sarpedon Female 5.v.1964 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-020 Graphium sarpedon Female 1.v.1967 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-021 Graphium sarpedon Female 17.v.1961 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-022 Graphium sarpedon Female 18.iv.1961 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-023 Graphium sarpedon Female 18.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-024 Graphium sarpedon Female 7.v.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-025 Graphium sarpedon Female 21.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-026 Graphium sarpedon Female 22.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-027 Graphium sarpedon Female 19.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-028 Graphium sarpedon Female 30.iv.1961 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-029 Graphium sarpedon Female 26.iv.1964 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-030 Graphium sarpedon Female 26.iv.1961 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-031 Graphium sarpedon Male 1.v.1967 Br. Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-032 Graphium sarpedon Female 21.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-033 Graphium sarpedon Male 5.v.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-034 Graphium sarpedon Female S. Igarashi No label.
IGA-Pa1146-035 Graphium sarpedon Female 21.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-036 Graphium sarpedon Female 19.iv.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-037 Graphium sarpedon Male 29.iv.1967 Br. Kozushima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-038 Graphium sarpedon Male 4.v.1967 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-039 Graphium sarpedon Male 20.viii.1966 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-040 Graphium sarpedon Female 20.viii.1966 Miyakejima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-041 Graphium sarpedon Female 22.iv.1964 Br. Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-042 Graphium sarpedon Male 19.iv.1964 Yokohama C., Kanagawa, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-043 Graphium sarpedon Male 19.vii.2003 Hachijojima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-044 Graphium sarpedon Female 19.vii.2003 Hachijojima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-045 Graphium sarpedon Female 19.vii.2003 Hachijojima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-046 Graphium sarpedon Female 22.viii.1966 Kozushima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi
IGA-Pa1146-047 Graphium sarpedon Male 15.ix.1975 Padang, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1146-048 Graphium sarpedon Male 24.vii.1968 Zamboanga, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1146-049 Graphium sarpedon Male 22.viii.1966 Kozushima Is., Tokyo, Japan S. Igarashi