>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1143

44matching. Displaying : 1 - 44


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1143-001 Graphium sandawanum Male 13.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-002 Graphium sandawanum Male 13.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-003 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-004 Graphium sandawanum Male 13.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-005 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-006 Graphium sandawanum Male 4.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-007 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-008 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-009 Graphium sandawanum Male 21.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-010 Graphium sandawanum Male 1.v.1972 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-011 Graphium sandawanum Male 4.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-012 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-013 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-014 Graphium sandawanum Male 3.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-015 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-016 Graphium sandawanum Male 5.i.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-017 Graphium sandawanum Male 15.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-018 Graphium sandawanum Male 24.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-019 Graphium sandawanum Male 24.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-020 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-021 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-022 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-023 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-024 Graphium sandawanum Male 22.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-025 Graphium sandawanum Male 19.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-026 Graphium sandawanum Male 24.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-027 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-028 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-029 Graphium sandawanum Male 5.i.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-030 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-031 Graphium sandawanum Male 7.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-032 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-033 Graphium sandawanum Male Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-034 Graphium sandawanum Female 13.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-035 Graphium sandawanum Female Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-036 Graphium sandawanum Female Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-037 Graphium sandawanum Female 15.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-038 Graphium sandawanum Female 24.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-039 Graphium sandawanum Female 15.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-040 Graphium sandawanum Female 24.iv.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-041 Graphium sandawanum Female 12.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-042 Graphium sandawanum Female 15.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-043 Graphium sandawanum Female 8.v.1978 Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1143-044 Graphium sandawanum Female Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi