>> Japanese

Suguru Igarashi Insect Collection. Part I. Lepidoptera, Papilionidae

Catalogue of the Suguru Igarashi Insect Collection,
The University Museum, The University of Tokyo.
Part I.  Lepidoptera, Papilionidae

Motohiro Harada, Motomu Teshirogi, Hideyuki Ozawa* & Masaya Yago

IGA-Pa 1136

59matching. Displaying : 1 - 59


Registration No. Scientific name Sex Date Locality Collector Note
IGA-Pa1136-001 Graphium evemon Male 16.iv.1978 Johor, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-002 Graphium evemon Male ii.1974 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-003 Graphium evemon Male iii.1976 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-004 Graphium evemon Male 1.iii.1963 Ukenas, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-005 Graphium evemon Male 1.iii.1963 Ukenas, Malaya, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-006 Graphium eurypylus Female 6.iv.1974 Tha Dua, Laos S. Igarashi
IGA-Pa1136-007 Graphium eurypylus Male 21.x.1973 Langogan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-008 Graphium eurypylus Male 20.x.1973 Langogan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-009 Graphium eurypylus Male 13.x.1973 Irawan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-010 Graphium eurypylus Male 29.x.1973 Langogan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-011 Graphium eurypylus Male 17.x.1973 Langogan, Palawan Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-012 Graphium eurypylus Male Keningau, Sabah, Borneo, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-013 Graphium eurypylus Male 15.iii.1977 Mt. Apo, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-014 Graphium eurypylus Female 19.v.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-015 Graphium eurypylus Male 15.iii.1977 Surigao, Mindanao, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-016 Graphium eurypylus Male 20.ix.1967 Aleqira, Cebu, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-017 Graphium eurypylus Male 25.vii.1967 Asin, Baguio, Luzon, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-018 Graphium eurypylus Male 20.viii.1967 Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-019 Graphium eurypylus Male 1.ix.1967 Aleqira, Cebu, Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-020 Graphium eurypylus Male 24.viii.1967 Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-021 Graphium eurypylus Male 20.viii.1967 Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-022 Graphium eurypylus Female 20.viii.1967 Cebu Is., Philippines S. Igarashi
IGA-Pa1136-023 Graphium evemon Male 7.i.1975 Berastagi, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-024 Graphium evemon Male 11.i.1975 Berastagi, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-025 Graphium evemon Male 28.xii.1974 Berastagi, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-026 Graphium evemon Male 6.i.1975 Berastagi, Sumatera, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-027 Graphium evemon Male iii.1972 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-028 Graphium evemon Male 18.iii.1964 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-029 Graphium evemon Male Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-030 Graphium evemon Male 21.i.1986 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-031 Graphium evemon Male 24.i.1986 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-032 Graphium evemon Female 29.iv.1989 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-033 Graphium evemon Female 24.iii.1989 Cameron, Malaysia S. Igarashi
IGA-Pa1136-034 Graphium eurypylus Male 14.v.1978 Seram Is., Moluccas, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-035 Graphium eurypylus Male 3.iii.1976 Bacan Is., Moluccas, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-036 Graphium eurypylus Male 3.iii.1973 Bacan Is., Moluccas, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-037 Graphium eurypylus Male 11.ii.1973 Queensland, Australia S. Igarashi
IGA-Pa1136-038 Graphium eurypylus Male vi.1966 Queensland, Australia S. Igarashi
IGA-Pa1136-039 Graphium eurypylus Male 12.ii.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1136-040 Graphium eurypylus Male 2.v.1979 Palolo C., Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-041 Graphium eurypylus Female Palolo C., Sulawesi, Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-042 Graphium eurypylus Male 4.ii.1974 Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-043 Graphium eurypylus Male 9.iii.1974 Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-044 Graphium eurypylus Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-045 Graphium eurypylus Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-046 Graphium eurypylus Male 26.iii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-047 Graphium eurypylus Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-048 Graphium eurypylus Male viii.1972 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-049 Graphium eurypylus Male 16.ii.1967 S. Igarashi
IGA-Pa1136-050 Graphium eurypylus Male 30.i.1974 Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-051 Graphium eurypylus Male 7.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-052 Graphium eurypylus Male 6.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-053 Graphium eurypylus Male 11.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-054 Graphium eurypylus Male 25.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-055 Graphium eurypylus Male 15.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-056 Graphium eurypylus Male 12.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-057 Graphium eurypylus Male 9.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-058 Graphium eurypylus Male 4.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi
IGA-Pa1136-059 Graphium eurypylus Male 9.i.1973 Bantimurung, Sulawesi Is., Indonesia S. Igarashi